Čeština‎English

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Ve všech ročnících a ve všech třídách je i nadále realizován ŠVP Svobodná základní škola,
který byl 31. 8. 2019 vydán v aktualizované verzi. Došlo k rozšíření nabídky volitelných
předmětů a profilových předmětů studijního zájmu. Školní vzdělávací program je koncipován
tak, aby na úrovni ročníků a jednotlivých předmětů, které vznikly integrací vzdělávacích oborů,
vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které
stanovuje rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a které tvoří jeho základní
strategii.

Žákům je umožněno osvojit si strategie učení.
Žáci jsou motivováni pro celoživotní učení.
Žáci jsou podněcováni k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení
problémů.
Žáci jsou vedeni k všestranné, účinné a otevřené komunikaci.
U žáků je rozvíjena schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní
i druhých.

Žáci jsou připravováni k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné
a odpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva, plnili své povinnosti a byli všestranně
kompetentní.
U žáků je vytvářena potřeba projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání
životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě.
Žáci se učí aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za něj
zodpovědní.
Žáci jsou vedeni k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám
a duchovním hodnotám, učí se žít společně s ostatními lidmi.
ŠVP je výrazným pozitivním profilačním prvkem školy, o čemž nejlépe svědčí dlouhodobý
zájem o přijetí žáků do naší školy, který daleko přesahuje naše kapacitní možnosti.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Londýnská 34, 120 00, Praha 2

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Mgr. Bc. Martin Ševčík
Ředitel školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Londýnská, 34, Hlavní město Praha, 120 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *