Čeština‎English

Základní škola, Praha 2, Sázavská 5

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *
Základní škola, Praha 2, Sázavská 5 je příspěvkovou organizací zřízenou obcí, tj. Prahou 2, s právní subjektivitou. Škola sdružuje školní družinu a klub s celkovou kapacitou 250 žáků a od 1. 1. 2008 také školní jídelnu. Vedení školy se skládá z ředitele, jeho zástupkyně, ekonomky a vedoucí školní jídelny. Pedagogický sbor je stabilizovaný.

Cílem školy je poskytnout komplex vědomostí, dovedností a návyků a informační gramotnost odpovídající základnímu vzdělání. Ve výuce je patrná snaha připravit žáky i na budoucí praktický život. Povinné a volitelné předměty jsou doplňovány nepovinnými předměty. Výuka je realizována pestrým výběrem metod a doplňována projektovými týdny, exkurzemi, besedami, videoprojekcemi, výstavami, návštěvami kin, divadel a koncertů. Pět dnů v týdnu mezi 7:00 – 7:45 a pětkrát týdně odpoledne mají žáci školy volný přístup do studovny, která pracuje v rámci školního klubu. Připravují se zde na vyučování a vyhledávají informace na internetu. Ve výbavě studovny je pestrá škála odborné literatury, kopírovací stroj, tiskárna, skener a výukové PC programy. Ve studovně je po celou dobu zajištěn odborný dozor vyučujícími školy.

Ve škole jsou vybudovány odborné pracovny informatiky, chemie, zeměpisu, přírodopisu, výtvarné výchovy, dílna, chemicko-přírodovědná laboratoř, jazyková učebna, kuchyňka, dvě tělocvičny,posilovna a školní hřiště, multimediální učebny s dataprojektorem a komplexním souborem audiovizuální techniky a počítačem s možností  připojení k internetu i vnitřní síti (z toho šest s interaktivní tabulí). Třídy 2. stupně mají odbornou povahu podle předmětů, které se v nich vyučují.  Školní dvůr s  multifunkčním hřištěm, vybaveným povrchem z umělé trávy, využívají žáci o velké přestávce a v rámci aktivit tělesné výchovy i odpolední činnosti školních družin. Školní šatny jsou vybaveny uzamykatelnými šatnovými  skříňkami pro všechny žáky od druhého ročníku. Zvláštní šatnu mají žáci 1. tříd a přípravné třídy. Pitný režim žáků je podporován zajištěním  chladících automatů s vhodnými nápoji a mléčnými svačinkami.

Od 4. ročníku škola ve spolupráci s plaveckým oddílem TJ Bohemians Praha nabízí nepovinnou výuku plavání, při které se žáci připravují na budoucí závodní činnost. Podobná spolupráce probíhá i s gymnastickým oddílem.

Školní družina  poskytuje své služby od 6:30 do 17:30 hodin a jsou do ní zařazováni všichni přihlášení žáci od 1. do 4. ročníku. Při škole pracují kroužky nejrůznějšího zaměření, zejména sportovního (florbal, volejbal, basketbal, fotbal, míčové hry, stolní tenis) a uměleckého charakteru (keramika, dramatické, taneční a divadelní kroužky). Od  1. třídy jsou zařazovány hodiny anglického jazyka a třídy dvojjazyčné. Při vytváření příležitostí mimoškolní činnosti škola také  spolupracuje s agenturami: Děti fittnes a Kroužky.

 

Při škole pracuje devítičlenná  školská rada, klub rodičů a žákovský parlament.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Sázavská 5, 120 00, Praha 2

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Mgr. Michal Voldřich
Ředitel školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Sázavská, 5, Hlavní město Praha, 120 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *