Čeština‎English

Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554

Sledovat
Sleduje: 1
X

Sledovat

E-mail: *

Ideovými východisky činnosti naší školy jsou tři pilíře programu:

 

1) BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ

Bezpečné prostředí chápeme jako vstřícné pozitivní klima školy i třídy. Důležitými kroky k jeho dosažení jsou u nás ve škole kvalitní poradenské služby školy, pravidelné třídnické hodiny a žákovský parlament.

Poradenský tým školy se podílí na budování příznivého sociálního klimatu školy, připravuje dostatečné podmínky pro inkluzi všech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje pomoc při problémech jednotlivců i třídních kolektivů, prohlubuje a zlepšuje komunikaci mezi školou a rodiči (viz poradenské služby školy)

Třídnické hodiny jsou součástí rozvrhu od 4. ročníku a slouží především ke kohezi kolektivu, interakci mezi třídním učitelem a dětmi a jako spojnice mezi akcemi napříč školou. Zaměřují se na podporu vztahů ve třídě, toleranci, komunikaci, umění řešit problémy, úctu, sebeúctu apod.

Blokové výuky přispívají obdobně jako třídnické hodiny k bezpečnému klimatu školy. Jedná se o čtyř až pětihodinové bloky a jejich zařazení do rámce školního roku si určuje třídní učitel ve spojení s dalším pedagogem sám dle potřeby třídy.

Žákovský parlament  představuje nedílnou součást školního dění. Učí děti jak rozvíjet nové schopnosti a dovednosti, jak být zodpovědní a nalézat kompromis. Umožňuje velmi dobrou spolupráci mezi 1. a 2. stupněm, tvoří komunikační most mezi dětmi a zaměstnanci školy (vedení, pedagogové, školní jídelna atd.) Spolupracuje také s KPŠ.

 

2) KONSTRUKTIVISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Konstruktivistická pedagogika – aktivní vzdělávání žáka

  • klade důraz na vnitřní motivaci žáka tak, aby se učil naplno a s radostí
  • aktivizuje jeho dosavadní znalosti
  • předkládá různá zadání, díky nimž si žák utváří vlastní názor a získává potřebné vědomosti

Výuka je založena na těchto principech

  • vybavit žáka schopností orientovat se v poznatcích a učit se je správně využívat tak, aby nacházel vlastní užitečná řešení
  • není zaměřena primárně na obsah, ale především na proces, který umožňuje žákům vědomosti nabývat
  • respektuje přirozené procesy učení, dané potřebou poznávat, komunikovat, vytvářet si vlastní názor a porozumět zadanému úkolu

Pedagogický konstruktivismus se v naší škole promítá do celého vzdělávacího procesu, jeho podstatu rozvíjíme především na základě využívání metod kritického myšlení (RWCT), CLILmatematiky Hejného a celkovým formativním přístupem, díky němuž je mapován a podporován rozvoj každého žáka.

                                                                                                                       

3) OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ

 

Otevřené partnerství ve vzdělávání vidíme ve fungování demokratických principů uvnitř i navenek, ve vytváření partnerských vztahů s rodiči a otevření se veřejnosti i institucím, které se podílejí na vzdělávání dětí i dospělých.

Již od roku 2012 pořádáme „Kavárny pro rodiče„. První se konala 11.10.2012 a měla téma: Děti ONLINE. Rodiče byli informováni o kyberprostou. Kavárny jsou příležitostí ke vzájemnému setkávání rodičů i učitelů. Snažíme se vybírat témata, která jsou právě aktuální nebo dlouhodobě zajímavá a zveme si zkušené lektory. Se širší veřejností a institucemi spolupracujeme na projektech, které se podílejí na rozvoji naší školy. Více o podaných projektech, projektech realizovaných naší školou a partnerství naší školy v projektech si můžete přečíst na stránce věnované projektům. >> 

Spolupracujeme s Mensou ČR.
Nebojíme se soutěžit a rádi sportujeme.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Květnového vítězství 1554, 149 00, Praha 4

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Mgr. Pavel Kopečný
Ředitel školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Květnového vítězství, 1554, Hlavní město Praha, 149 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 1
X

Sledovat

E-mail: *