Čeština‎English

Základní škola, Praha 4, Táborská 45

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Základní škola Táborská

Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a úzce spolupracujeme na přípravě budoucích učitelů.

Patříme do Sítě škol podporující zdraví a řídíme se kurikulem doporučeným Státním zdravotním ústavem. Klademe důraz nejen na pohodu prostředí, zdravé učení a otevřené partnerství, ale také na zásady správné výživy.

Náš vzdělávací program se jmenuje „Škola porozumění“. Chceme (po)rozumět našim žákům, nárokům dnešního světa i regionu ve kterém se nacházíme. Jen tak můžeme učit efektivně a smysluplně. Proto se řídíme vlastní školní jedenáctkou (filozofie školy):

1. vytvářet pohodové školní prostředí – porozumět pozitivnímu klimatu školy; 2. zdravě učit – porozumět potřebě vzdělávat se; 3. vychovávat lidskou osobnost – porozumět jí; 4. integrovat – porozumět inkluzivnímu vzdělávání; 5. vytvářet informační prostředí – porozumět práci s informacemi; 6. sportovat a pořádat ozdravné pobyty – porozumět tomu, že učit se nemusíme jen ve škole; 7. mít partnery v zahraničí – porozumět tomu, že jsme součástí Evropy; 8. rozvíjet samosprávnou demokracii – porozumět svému místu mezi lidmi; 9. mít preventivní program – porozumět nebezpečí, které na nás číhá; 10. komunikovat s veřejností – porozumět partnerství; 11. vytvářet podmínky pro další vzdělávání – porozumět potřebě celoživotně se vzdělávat.

Nenecháme nikoho na holičkách. Žákům nabízíme logopedickou pomoc, hodiny zdravotní tělesné výchovy, speciální výuku českého i cizího jazyka. Náš integrační program startuje již po zápisech do prvních tříd a končí na konci deváté třídy. Na škole působí školní poradenské pracoviště (školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce a metodik prevence).

A naši žáci?
Na prvním stupni mají dramatickou výchovu; dostávají nejen známky, ale i slovní hodnocení a hodnocení přístupu k předmětu (třeba 1A); čtení si osvojují genetickou metodou; mohou se protáhnout na ranní rozcvičce; účastní se projektových a oborových dní; osvojují si prezentační a komunikační dovednosti; odpoledne navštěvují školní klub a vybírají si z rozsáhlé nabídky kroužků našeho Klubu volného času; mohou se podílet na práci školního parlamentu; do světa matematiky vstupují metodou prof. Hejného; půjčují si zajímavé knihy a časopisy ve školní knihovně; učí se; ve školní jídelně si vybírají ze dvou jídel a několika nápojů; jezdí na výměnné jazykové pobyty do zahraničí, na školy v přírodě a exkurze.

… prostě chceme, aby děti chodily do školy rády a dobře jsme je připravili pro život …
a vyrostli z nich svobodní a odpovědní lidé.

Co chceme, aby o sobě mohl říct absolvent naší školy na konci deváté třídy.
(profil absolventa)

1. Zvládám učivo podle školního vzdělávacího programu Škola porozumění. Vědomosti, které jsem získal/a, dokážu využít v běžném životě.
2. Rozumím tomu, co čtu. Své myšlenky umím srozumitelně formulovat písemně i ústně.
3. Ke své práci využívám IT technologie.
4. Domluvím se anglickým jazykem ve většině běžných situací, zvládám základní komunikaci v dalším cizím jazyce.
5. Pracuji samostatně, zároveň mi nedělá problém být součástí pracovní skupiny.
6. Umím prezentovat výsledky své práce. Kriticky ohodnotím práci svou i svých kamarádů a pracuji na zlepšení nedostatků.
7. Denně pracuji s diářem. Aktivity dokážu plánovat s časovým předstihem.
8. Dokážu se domluvit v různých společenských situacích. Rozlišuji, s kým jednám a jak se k němu mám chovat.
9. Je mi jasné, že dnešní svět je plný příležitostí i nástrah. Vím, jak využít příležitosti, a dokážu zhodnotit riziko při svých činnostech.
10. Znám své povinnosti. Přijímám odpovědnost za své činy.
11. Jednám přímo, čestně a nelžu.
12. Neposuzuji lidi podle barvy pleti, vyznání, či vzhledu.
13. Jsem spoluodpovědný za místo a společnost, ve které žiji. Dokážu aktivně vstoupit do společenského dění.
14. Vím, co je důležité a vhodné pro moji fyzickou i duševní pohodu.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Táborská 45, 140 00, Praha 4

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

PhDr. Bc. František Prokop
Ředitel školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Táborská, 45, Hlavní město Praha, 140 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *