Čeština‎English

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

ŠKOLA = HRA, RADOST, POZNÁNÍ

Vzdělávání je uskutečňováno podle vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP), od školního roku 2011/12 se učí podle vlastního školního vzdělávacího programu děti ve všech třídách.

Náš ŠVP má za cíl vytvořit kladný vztah žáka k učení, všestranně rozvíjet žákovu osobnost, připravit žáka k životu v demokratické společnosti EU, motivovat žáka k dalšímu vzdělávání. Tento cíl se snažíme dosáhnout různými formami práce, při čemž dáváme přednost konstrukci před transmisí, tzn., nepředáváme jenom hotové poznatky, ale snažíme se o vyvolání situací, při kterých žáci sami hledají a utvářejí závěry. Vše chceme uskutečňovat v prostředí tzv. bezpečného klimatu, v němž se snažíme o příjemné prostředí, navození důvěry mezi učiteli a žáky, klidnou pracovní morálku, uspokojování potřeb v oblasti poznatků, komunikativní rovnost mezi partnery apod. Naši snahu můžeme tedy shrnout do motivačního názvu ŠVP: „Škola = hra, radost, poznání“.

Od 3. ročníku začíná výuka cizích jazyků (Aj). Pro žáky 1. a 2. tříd se snažíme nabízet výuku jazyků formou zájmové činnosti. Od 7. ročníku začíná výuka druhého cizího jazyka (Nj) a pro děti s SPU konverzace v anglickém jazyce.

Na škole věnujeme též péči žákům s vývojovými poruchami učení – na I. stupni i II. stupni již několik let probíhá výuka ve speciálních hodinách pro žáky s vývojovými poruchami učení. V souvislosti se zaměřením školy na informační a komunikační technologie je u nás podporována výuka na počítačích a rozšiřována i do ostatních oborů. Výuka práce s počítači probíhá jednak formou volitelných předmětů a kroužků, dále je ve ŠVP je předmět Informační a komunikační technologie zařazen povinně od 3. ročníku, volitelný předmět Základy počítačové grafiky mohou navštěvovat žáci od 7. ročníku, vyučujeme i volitelný předmět Psaní všemi deseti. K dispozici máme dvě počítačové učebny vybavené moderními počítači a připojením na internet, síť LAN je rozvedena do všech učeben. Ve všech učebnách jsou nyní k dispozici interaktivní tabule s projektory s veškerým příslušenstvím. K výuce jsou zaměřeny i odborné učebny (výtvarná výchova, fyzika, cvičná kuchyně, chemická laboratoř, dílny, jazykové učebny, přírodopis), k dispozici je i žákovská knihovna.

Důležitou roli v uskutečňování našich cílů plní také školní družina. Snaží se o všestranný rozvoj osobnosti každého jedince svým klidným a příjemným prostředím, celoročním projektem, spoustou odpoledních akcí a samozřejmě kroužky. Školní družina je v provozu ráno od 6,30 hodin, odpoledne končí provoz v 17,00 hodin. V činnosti bývají kroužky sportovní, hudební i výtvarné v rámci školní družiny nebo keramika, angličtina, kroužek hudebně – dramatický, hudební, Pilates, případně další dle momentálních možností v rámci školního klubu. Nabízíme i zájmovou činnost organizovanou jinými institucemi.

Úkolem je poskytnout žákům ucelené základní vzdělání dle cílů základního vzdělání stanovených § 44 zákona 561/2004 Sb. (školského zákona) vzhledem k jejich individuálním schopnostem a možnostem a s ohledem na podmínky školy. Jejich přípravu zaměřit na další uplatnění na jiných typech škol a v praxi.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Palmovka 8, 180 00, Praha 8

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Mgr. Ivana Vanišová
Ředitelka školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Palmovka, 8, Hlavní město Praha, 180 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *