Čeština‎English

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská 3, příspěvková organizace

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků je školou úplnou s 1. až 9. ročníkem. Budova školy se nachází v klidné části Prahy 4 (Novodvorská). Všechny tři pavilony jsou obklopeny zelení, mladší žáci využívají vlastní dětské hřiště s hracími prvky. Dále se v areálu nachází víceúčelové hřiště, atletická dráha. Žáci k výuce či odpočinku využívají učebnu v přírodě. Škola vytvořila ornitologickou stezku.
Škola vzdělává průměrně 500 žáků ve dvou až třech paralelních třídách v ročníku.
Škola sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu.
Škola soutěží o titul Eko-škola.
Škola je zapojena do programu Mléko a ovoce do škol.
Škola žákům poskytuje bezpečné prostředí bez výskytu sociálně patologických jevů.
Žáci třetího a čtvrtého ročníku se účastní povinného plaveckého kurzu. Žáci sedmého ročníku se mohou zúčastnit lyžařského kurzu. Škola organizuje pro své žáky ozdravné pobyty, výjezdy do zahraničí.

 

Z historie školy

ZŠ Filosofská je školou s dlouholetou tradicí kvalitní výuky cizích jazyků. Vyučování začalo ve školním roce 1967/68 na detašovaném pracovišti, 10.září 1968 byla zahájena výuka v této budově. Právním subjektem je od roku 1993.

Do školního roku 2006/2007 se zde vyučovalo až od 3. ročníku (rozšířená výuka jazyků). Od školního roku 2007/2008 byly poprvé otevřeny i první ročníky, škola tak začala vzdělávat ve všech ročnících základního vzdělávání.

V roce 2008 došlo ke sloučení se Základní školou s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Jitřní 185. Od 1.9.2018 je naše škola opět samostatnou příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatel je MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 – Krč.

Vybavení školy

Škola má tři pavilóny. Výuka probíhá v kmenových třídách a v odborných pracovnách. Máme tři pracovny vybavené technikou nezbytnou pro kvalitní výuku cizích jazyků (anglický, francouzský, německý a španělský). Mezi odborné pracovny patří – chemie a fyziky, přírodopisu, pracovna hudební výchovy, výtvarné výchovy, dvě odborné učebny pro výuku ICT, dvě prostorné tělocvičny, víceúčelové venkovní hřiště s pevným povrchem, devět pracoven s interaktivní tabulí. Ve škole je k dispozici relaxační místnost s variabilně stavitelným nábytkem, která je využívána k neformálním diskusím, přednáškám od. Všechny třídy mají kvalitní nábytek, každý žák má možnost své potřeby na výtvarnou či tělesnou výchovu odložit do vlastní zásuvky. Vyučující mají vybavené kabinety s počítači a internetem. Zásluhou žáků i učitelů je škola pěkně a vkusně vyzdobena a její prostředí je velmi příjemné.

Škola má i vlastní knihovnu s rozsáhlým knižním fondem, s televizí s velkoplošnou obrazovkou, počítačem s volným připojením na internet. Knižní fond je s podporou rodičů každoročně rozšiřován o novinky žádané a vybírané žáky školy (klub mladých čtenářů). Žákům i učitelům je k dispozici nápojový automat (na studené i teplé nápoje), automat se základními školními pomůckami.

Veškeré vybavení školy je plně k dispozici žákům v odpoledním Centru volného času, v rámci něhož  mohou žáci po celý týden navštěvovat řadu zájmových kroužků. Škola má vlastní keramickou dílnu a pec pro kroužek keramiky, zrcadlovou stěnu (kroužek rytmiky a moderního tance, kroužek tanců).

Další zájmové kroužky, které CVČ nabízí: anglická, německá, španělská konverzace; ruský jazyk, konverzace s rodilým mluvčím; informatika;  klub mladého diváka; dramatický kroužek probíhá ve speciální místnosti určené k dramatické výchově; výtvarný kroužek; základy stolování a vaření (využívá školní kuchyňku); přírodovědný kroužek;  příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky, příprava k mezinárodním zkouškám KET, PET z anglického jazyka; kopaná; malá kopaná; florbal; volejbal; basketbal; míčové hry, plavání, golf pro žáky prvního stupně.

Součástí školy je školní družina, která zabezpečuje odpolední zájmovou činnost žáků, jejich odpočinek a rekreaci. Plní i funkci sociální.  Činnost se řídí vlastním Školním vzdělávacím programem školní družiny.

Škola je zapojena do projektu Školní mléko a ovoce do škol.

Stravování  je zajištěno stravování ve školní jídelně. Žáci i zaměstnanci školy mohou vybírat ze dvou jídel.

Všichni vyučující i žáci mají přístup do odborných pracoven ICT.

Charakteristika pedagogického sboru

Naše škola má kvalitní, velmi kooperativní a přátelský pedagogický sbor. Tvoří jej ředitelka, dva zástupci ředitele školy, výchovná a kariérová poradkyně, metodička sociálně patologických jevů, učitelé, asistentky pedagoga a vychovatelé školní družiny. Od roku 2017/18 působí ve škole školní psycholog. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen. Pedagogický sbor tvoří učitelé s vysokou pedagogickou i odbornou způsobilostí.

Prioritou pedagogického sboru je vysoce kvalitní výuka cizích jazyků i tradičně vysoká úroveň poskytovaného vzdělávání v ostatních předmětech. Velký důraz je kladen na DVPP (především v oblasti ICT a dalším vzdělávání vyučujících cizích jazyků, inkluze).

Charakteristika žáků

Naši školu navštěvují žáci z naší spádové oblasti, obvodu celého Prahy 4 i dalších pražských i mimopražských lokalit. Jedná se o žáky s velkým zájmem o studium cizích jazyků, o žáky s jazykovým nadáním. Absolventi naší školy jsou velmi úspěšní u přijímacího řízení na gymnázia a další střední školy.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Filosofská 3, 142 00, Praha 5

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

PaedDr. Václava Mašková
Ředitelka školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Filosofská, 3, Hlavní město Praha, 142 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *