Čeština‎English

Základní škola Spektrum, s.r.o.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Základní škola Spektrum, s.r.o. je soukromá škola, která poskytuje základní vzdělávání žákům 1. stupně s rozšiřující výukou angličtiny(1. – 5. třídy : maximálně 140 žáků).

Všech šest kmenových učeben je vybaveno interaktivními dataprojektory nebo Smart tabulemi, které umožňují interaktivní výuku, ke které využíváme elektronické učebnice nakladatelství Fraus, Taktik a Nová škola.

Škola disponuje gymnastickým sálem, počítačovou a jazykovou učebnou. Využívá školní zahradu k odpočinkové činnosti žáků, jejich hrám i učení.

V první třídě pracujeme genetickou metodou výuky prvopočátečního čtení a psaní, která motivuje žáky k práci a eliminuje výskyt specifických poruch učení. V matematice vyučujeme metodou prof. Hejného, která dává žákům možnost vlastního objevování, rozvíjí jejich logické myšlení a dává mnoho podnětů ke spolupráci i vzájemnému učení.

Od 1. ročníku mají žáci výuku angličtiny a k tomu dvě odpolední dělené hodiny konverzace s rodilými mluvčími týdně. Škola jako certifikované středisko Camebridge organizuje ve spolupráci se svým oficiálním partnerem British Council ESOL zkoušky z angličtiny. Je zapojena do Projektu British Council „Advantage“.

Nízký počet žáků ve třídě umožňuje individuální přístup učitelů, podporu žákům se specifickými poruchami učení i žákům nadaným.

Škola má svého školního psychologa, který spolupracuje se žáky, rodiči a pedagogickými pracovníky školy. Setkávání jsou zaměřena na zmírnění nebo odstranění některých obtíží v prožívání a chování dětí. Při těchto individuálních či skupinových formách setkávání psycholog využívá různé typy psychorelaxačních technik, prvky rodinné terapie a metody nácviku odpovídajícího sociálního jednání a chování, asertivity a empatie, posilování sebevědomí a zdravého sebehodnocení. Snahou je vést dítě k sebepoznání, k poznání vlivu specifické poruchy učení na psychiku, výkonnost a chování.

Jsme certifikovanou školou „Rodiče vítáni“ – rodiče mají možnost účastnit se výuky, pořádáme společné akce i školení. Ve škole realizujeme demokratickou, respektující výchovu.

Pro naše žáky organizujeme školy v přírodě, besedy, exkurze, návštěvy divadel a výstav. Mezi tradiční akce školy patří Vánoční trhy, Vítání jara, Školní akademie, Pasování na školáky.

Pro žáky 5. ročníku organizujeme zdarma přípravu na přijímací řízení na osmiletá gymnázia.

Spolupracujeme se školským poradenským zařízením, gymnáziem Arcus, Trojským gymnáziem, nakladatelstvím Fraus a Pearson, Centrem nadání, organizací Věda nás baví, British Council, Kroužky, Golf Garden, Bovys, VDC, EDUin.

Účastníme se soutěží, celostátních testování žáků v rámci společností Scio, Kalibro a aktuálních projektů. Jsme držitelem certifikátu společnosti Scio „Pečujeme o vzdělávání“ za aktivní přístup ke zjišťování výsledků vzdělávání.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Kytlická 757, 190 00, Praha 9

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Mgr. Helena Radová
Ředitelka školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Kytlická, 757, Hlavní město Praha, 190 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *