Čeština‎English

Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Charakteristika školy – poskytování základního vzdělávání podle vzdělávacího programu základního vzdělávání

ŠVP – základní škola T. G. Masaryka poskytuje svým žákům standartní základní vzdělání podle Školního vzdělávacího programu (79-01-c/01). Náš program se nazývá Školní vzdělávací program pro ZŠ „Škola příležitostí“. Naším cílem je, aby naše škola byla motivujícím prostředím, kde se žákům s různými vzdělávacími potřebami dostává kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče. Zároveň je nutné, aby se zde žáci cítili bezpečně, spokojeně a do školy se těšili. Ve školním roce 2019/2020 jsme pokračovali ve využívání prvků z programu „Začít spolu“ ve výuce, a to zvláště na 1. stupni.

 

ZÁKLADNÍ CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

  • Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy, samostatně pozorovat a experimentovat, získané poznatky analyzovat, porovnávat, posuzovat a vyvozovat z nich závěry s použitím v budoucnu; uvádět znalosti do souvislostí, na jejichž základě si vytvářet komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy; volit vhodné způsoby řešení problémů, aplikovat osvědčené postupy při řešení nových nebo obdobných úkolů a situací – rozvíjet základní občanské kompetence.
  • Rozvíjet v žácích schopnost spolupráce a respektu k práci a úspěchům svým i druhých. Rozvíjet spolupráci ve skupině při řešení úkolů, podílet se na vytváření pravidel práce v týmu a na vytváření příjemné atmosféry v týmu; aktivní přispívání k diskusi, umění obhájit si vlastního názor, mít respekt ke zkušenostem a názorům jiných lidí.
  • Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi (vnímat kulturní a historické dědictví jako významný fenomén; být vnímavý k tradicím a kulturním hodnotám jiných)
  • Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti (mít sebevědomé vystupování, pozitivně představu o sobě samém, ale současně schopnost vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory; řešit praktické problémy a životní situace na základě pochopení principů, jimiž se společnost řídí, znát svá práva i povinnosti; schopnosti hodnotit výsledky vlastní činnosti a činnosti jiných.
Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Ortenovo náměstí 34, 170 00, Praha 7

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Mgr. Jan Rychtr
Ředitel školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Ortenovo náměstí, 34, Hlavní město Praha, 170 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *