Čeština‎English

Základní škola Vodičkova

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Historie školy
Sloučená škola se sídlem ve Vodičkově ulici č. 22 vznikla v září 1998 spojením nejstarší základní školy v Praze v Jindřišské ulici a bývalé Dívčí školy Vodičkova 22. Založení školy v Jindřišské ulici se datuje kolem roku 1358. Zrekonstruovaná budova bývalé farní školy v č. 32 slouží nejmladším žákům. Budova ve Vodičkově 22 byla postavena v letech 1866-1867 v českém novorenesančním slohu na návrh architekte Ignáce Ullmanna a stojí na místě bývalého obecního domu a kovárny..
Výzdoba na budově je provedena ve sgrafitu podle nákresu malíře J. Scheiwla. Na provedení se podílel i J. V. Myslbek, tehdy devatenáctiletý. Pro tehdejší dobu to byla škola veliká. Měla 10 prostorných školních učeben, 5 kabinetů, sborovnu, ředitelnu a ředitelův byt. Velkou pozornost architekt věnoval schodišti a prostorovým chodbám, které vzbuzují do dnešních dnů úctu a obdiv návštěvníků. V roce 1891 byl pražské obci prostřednictvím Josefíny Náprstkové nabídnut darem Pavlikův obraz „Libušin soud“ a Pražská obec jej věnovala škole. Zdobí její schodiště doposud. V současné době budova slouží především pro žáky 2. stupně, je zde však i několik tříd 1. stupně.

Informace o škole
Škola je od roku 1994 fakultní školou PF UK, spolupracuje také s ostatními fakultami UK. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Účelem vzdělání není mysl naplnit, ale otevřít ji“. Škola se orientuje na esteticko – výchovné předměty, především však na výtvarnou výchovu. V rámci výtvarné výchovy nabízíme výuku tradičních a netradičních technik, základům sochařiny, keramiky, bytové kultury, kombinovaných technik, vytváříme kašírované objekty. Vyučujeme základům teorie umění a dějinám výtvarného umění. V budově školy byla otevřena galerie, kde představujeme práce svých žáků.
V rámci výuky výtvarné výchovy pořádáme každoročně pro žáky 2. stupně zahraniční pobyty s výtvarným zaměřením – Itálie, Francie, Španělsko.
Od 5. ročníku vyučujeme počítačovou grafiku v dotaci 1 hodiny týdně, od 8. ročníku si ji mohou žáci vybrat jako nepovinný předmět či kroužek.. Škola má dvě počítačové učebny, které využívá nejen při povinné výuce, ale i pro vyplnění volného času žáků v kroužcích. Počítačové učebny jsou připojeny na internet.

Žákům (již od I. st.) zařazujeme do výuky též programy zaměřené na zdravý životní styl a ochranu proti škodlivým vlivům, programy zaměřené na prevenci kriminality a na prevenci nežádoucího sociálního chování. Rovněž díky spolupráci s Dětským krizovým centrem as Městskou policií hl. m. Prahy jsou žáci vhodnými formami seznamováni s problematikou týrání, zneužívání a zanedbávání. Jak statistiky ukazují, tento problém se nevyhnul ani naší republice, a tudíž je nutná informovanost dětí k zabránění dalšího šíření tohoto jevu. Samozřejmostí jsou i programy zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti – spolupracujeme s Městskou knihovnou v Praze a vzdělávací akce se zaměřením na environmentální výchovu – spolupracujeme např. se Sdružením Tereza, s ekologickým střediskem hl. m. Prahy Toulcův dvůr, s příspěvkovou organizací Lesy hl. m. Prahy. Více než osmiletou tradici má na naší škole výukový program zaměřený na péči o chrup – ZDRAVÉ ZUBY.

Školní družina sídlí v Jindřišské 32 a je určena žákům 1. – 4. ročníku. Žákům 5. ročníku a žákům celého II. stupně škola nabízí Klub mladých ve Školské ul. č. 15a./naše hlavní budova – boční vchod/. Pro účelné využití a vyplnění volného času dětí dále ZŠ nabízí francouzský jazyk, německý jazyk, výběrovou výtvarnou výchovu, klub mladých diváků, keramický kroužek, počítače, kung-fu, fotbal, florbal, basketbal, šachy, textilní ateliér, kroužek anglického jazyka a další kroužky v rámci školní družiny. Škola má vybudované hřiště s umělým trávníkem na míčové hry, které je využíváno nejen v hodinách tělesné výchovy, ale i v odpoledních hodinách. Děti mají k dispozici i nově zrekonstruovanou zahradu s herními prvky u budovy Jindřišská 32. Ve spolupráci se ZUŠ (U Půjčovny 4, Praha 1) je dětem umožněno absolvovat hodiny výuky hry na hudební nástroj v prostorách naší školy. V hlavní budově školy mohou žáci využívat studovnu.

K hygieně učebního procesu mimo jiné přispíváme zajištěním pitného režimu (čaj, stolní voda, mléko). Samozřejmostí jsou i každoroční ozdravné pobyty žáků.

Škola je zapojena do programu Školní mléko, díky němuž mají naši žáci nárok na jeden dotovaný mléčný výrobek denně a do projektu Ovoce do škol, který podporuje spotřebu ovoce a zeleniny u žáků I. st. ZŠ za pomoci evropských a státních dotací. Samozřejmostí jsou i každoroční ozdravné pobyty žáků.

Rodiče si kromě jiného v naší škole cení toho, že počátky školní docházky tráví děti v samostatném objektu se zahradou v Jindřišské ulici č. 32. Jedná se o zrenovovanou poslední původní budovu farní školy na území Prahy. Děti zde nejsou ve své práci rušeny nejen tradičním školním zvoněním, ale ani staršími, hlučnějšími a zkušenějšími spolužáky. Toto prostředí spolu s optimálním naplněním tříd přispívá i k úspěšné školní adaptaci našich žáků. Již druhým školním rokem máme v této budově i přípravnou třídu – mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním.

Vzhledem k tomu, že současná doba vyžaduje pohotové lidi schopné přesvědčit a vyjádřit svůj názor, máme z každé třídy II.stupně zástupce v Dětském parlamentu. Děti tak získávají pocit spoluzodpovědnosti za místo, kde tráví velkou část svého času.

Budovy školy sídlí v centru města, spojení je metrem z trasy A, B, C, dobré je i tramvajové spojení linkami č. 3, 9, 14, 24.

Každoročně připravujeme VÁNOČNÍ TRHY, VÁNOČNÍ BESÍDKU, ZAHRADNÍ ŠOU a ŠKOLNÍ AKADEMII.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Vodičkova 22, 110 00, Praha 1

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Mgr. Dagmar Zelená
Ředitelka školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Vodičkova, 22, Hlavní město Praha, 110 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *