Čeština‎English

Nejlepší učitelé ekonomie se letos poprvé dočkali svých ocenění. Po jednom Ekonomickém Ámosovi získala Praha i Brno

Z domova 14.12.2022 Markéta Brücknerová Archivovaný článek

Letošní první ročník ocenění Ekonomický Ámos ovládly ženy. Nejinspirativnější vyučující ekonomických předmětů se pro rok 2022 stala Hana Kubíčková ze Střední školy Brno, Charbulova. V kategorii INEV průvodce ekonomií pak zvítězila Blanka Růžičková z pražského Gymnázia Litoměřická. Ceny Ekonomický Ámos jsou určeny výrazným středoškolským pedagogům, kteří svou výukou aktivně přispívají ke zvyšování finanční a ekonomické gramotnosti v Česku. Slavnostní předávání cen se uskutečnilo v úterý 13. prosince v rámci 1. ročníku konference pedagogů ekonomie UČEKON, pořádané Institutem ekonomického vzdělávání (INEV).

„Pedagogové zastávají v životě mladých lidí důležitou roli. Občas jsou dokonce jediným člověkem, na kterého se žáci mohou obrátit, a kterému mohou věřit. V oblasti ekonomie a finanční gramotnosti je to důležité dvojnásob, protože se s ní v praktickém životě setkává každý z nás. Dobře se orientovat v ekonomii a ve světě peněz znamená mít větší šanci činit zodpovědná životní rozhodnutí. Proto mě těší, že letos vzniklo ocenění pro pedagogy, kteří se těmto tématům věnují daleko nad rámec svých běžných povinností,“ říká Eva Zamrazilová, ekonomka a viceguvernérka České národní banky, v jejíž reprezentativních prostorách se letos ocenění předávala.

Hanu Kubíčkovou ze Střední školy Brno, Charbulova nominovali na ocenění v kategorii nejinspirativnější vyučující její žáci za vytrvalost, preciznost a motivaci. „Probouzí v nás zájem o ekonomii, perfektně nás připravuje na maturitu, a kromě teorie se věnuje i praktické stránce věci. Ekonomie je pro ni přirozenou věcí stejně jako učení,“ napsali žáci v odůvodnění, proč by si jejich pedagožka zasloužila cenu o nejinspirativnější vyučující ekonomicky zaměřených předmětů.

„Ekonomické předměty vyučuji přes 10 let. Snažím svým žákům podávat často komplikované informace jasnou, pochopitelnou a zároveň zajímavou cestou. Jsem moc ráda, že je to baví. Jejich nominace si vážím a uznání odborné poroty je pro mě poctou,“ uvedla vítězka ankety Inspirující pedagog, kterou sedmičlenná porota vybrala z bezmála tří desítek přijatých nominací.

Blanku Růžičkovou z Gymnázia Litoměřická na Praze 9 ocenila porota v kategorii INEV průvodce ekonomií na základě jejího aktivního zapojení v projektech finanční gramotnosti. V loňském školním roce totiž absolvovala dva vzdělávací kurzy v rámci INEV akademie a pravidelně na své škole organizuje Ekonomickou olympiádu. Její žáci v ní navíc dosahují velmi dobrých výsledků – školního kola se v Gymnáziu Litoměřická v rámci 6. ročníku Ekonomické olympiády zúčastnilo 176 žáků s průměrnou úspěšností téměř 70 %. Několik nejlepších zároveň postoupilo do krajského kola.

„Ve školství pracuji 33 let a výuku vnímám především jako spolupráci s dětmi, od kterých se mohu něco naučit i já. Pokud je to možné, snažím se jim ekonomii vysvětlit na praktických příkladech, na které ještě navazují dobrovolné domácí úkoly. Díky nim si žáci sami rozšiřují znalosti. Mnozí dokonce natolik, že pak přicházejí s věcmi, jež jsou v dynamicky se měnícím světě ekonomie nové i pro mě. V neposlední řadě je důležitá také podpora školy, která nám umožnila navýšit hodinovou dotaci ZSV ve 2. ročníku, kde se probírá mimo jiné ekonomie, ze 2 na 3 hodiny týdně,“ uvedla oceněná pedagožka.

S nápadem vyznamenat pedagogy, kterým není lhostejná finanční gramotnost žáků, letos přišel Institut ekonomického vzdělávání. Ten se již od roku 2016 zaměřuje na vytváření optimálních podmínek pro ekonomické vzdělávání na základních i středních školách. „Cenou Ekonomický Ámos chceme motivovat vyučující v jejich náročném a mnohdy nedoceněném povolání a poděkovat těm, kteří sebe i své žáky neustále rozvíjejí v oblasti financí a ekonomie. Osvojit si kompetence finanční gramotnosti není samozřejmostí. Je třeba na nich pracovat a vzdělávat se. Proto chceme každý rok upozornit na vyučující, kteří svým žákům rozšiřují ekonomické obzory a pomáhají jim neztratit se v často komplikovaných tématech,“ vysvětluje Dagmar Biersaková, ředitelka INEV akademie a autorka cen Ekonomický Ámos.

Předávání cen Ekonomický Ámos se letos uskutečnilo v úterý 13. prosince na závěr prvního ročníku konference pedagogů ekonomie UČEKON. Celodenní vzdělávací konference nabídla například odbornou přednášku Luboše Komárka, ředitele odboru vnějších ekonomických vztahů sekce měnové ČNB, na téma inflace. Převážně středoškolské pedagogy z různých koutů země čekaly také praktické tipy na motivační aktivity a techniky do výuky od kreativního lektora Lukáše Heřmana nebo panelová diskuze o novinkách a aktuálních trendech ve finančním vzdělávání v Česku i v zahraničí.

Ekonomický Ámos je ocenění INEV akademie určené středoškolským vyučujícím ekonomicky zaměřených předmětů. Uděluje se od roku 2022, a to ve dvou kategoriích – Inspirující pedagog a INEV průvodce ekonomií. Do kategorie Inspirující pedagog nominují svoje oblíbené vyučující ekonomie a finanční gramotnosti přímo středoškolští studenti. Z přijatých nominací následně vybírá laureáta sedmičlenná odborná porota složená ze zástupců soukromé i státní sféry převážně ekonomicky zaměřených organizací.

Ocenění INEV průvodce ekonomií uděluje porota Institutu ekonomického vzdělávání, který soutěž pořádá, a to za zásluhy v oblasti výuky ekonomie a finanční gramotnosti. Vítěze vybírá ze skupiny dvaceti nejaktivnějších pedagogů v projektech Ekonomická olympiáda a INEV akademie. Slavnostní předávání cen Ekonomický Ámos probíhá v rámci oborové konference UČEKON, jež slouží jako platforma pro vzdělávání a sdílení znalostí mezi vyučujícími ekonomicky zaměřených předmětů.

INEV akademie vznikla v roce 2020 vyčleněním z Institutu pro ekonomické vzdělávání, z.ú., který v Česku pořádá mimo jiné i projekt Ekonomické olympiády. INEV akademie je určena všem, kteří se chtějí dále vzdělávat v ekonomii, finanční gramotnosti a podnikání, ať už pro své osobní potřeby nebo pro ostatní (například pedagog – student). Webináře jsou vždy šité na míru potřebám dané přihlášené skupiny – v tuto se INEV akademie soustředí především na vzdělávání pedagogů.

Zdroj: ČTK

Zobrazit články autora

Markéta Brücknerová

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *
14.12.2022 Markéta Brücknerová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář