Čeština‎English

Centra celoživotního vzdělávání

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Informace

Výzkum, vývoj a vzdělávání

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047

Projekt iKAP 2 – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství – podporuje pražské školy v oblasti celoživotního vzdělávání. Poskytuje jim personální i technickou podporu, včetně potřebného dovybavení (stroje, zařízení, vybavení školicích prostor atd.) pro pořádání kurzů dalšího vzdělávání.

Cílem inovativních kurzů dalšího a profesního vzdělávání je poskytnout zájemcům takové znalosti, které jim umožní nejen rozšířit si své kompetence v dané oblasti, ale i získat potvrzení o absolvování kurzu. U některých kurzů se absolventi následně mohou ucházet o odbornou maturitní zkoušku. Důraz je kladen na získání praktických dovedností.

Kurzy dalšího vzdělávání v tomto projektu cílí na tři základní skupiny zájemců z řad veřejnosti:

 1. Stávající studenty gymnázií, středních a vyšších odborných škol a také vysokých škol.
  Kurzy budou studentům poskytovat prohloubení dovedností a znalostí, které v rámci studia na škole nejsou v osnovách, nebo jejich výuka probíhá většinou pouze teoreticky či okrajově, ačkoliv trh práce očekává hlubší znalost a praktické dovednosti. Studentům se zájmem o danou dovednost takový kurz jim může pomoc rozvíjet jejich talent a praktickou dovednost.
 2. Pedagogy všech pražských škol, od mateřských až po university.
  U kurzů pro tuto skupinu očekáváme přínos v oblasti zkvalitňování jejich vzdělávání na školách, kdy pedagogové či mistři odborných předmětů budou moc získat rozšiřující kompetence pro výuku v jejich oboru.
 3. Absolventi škol a zájemci z řad veřejnosti.
  Třetí skupinou pak budou zájemci z řad veřejnosti, kteří v takovém kurzu mohou získat scházející znalosti, dovednosti či kompetence, které jim mohou pomoci k dosažení úspěchu v pracovním životě i pozitivnímu vnímání potřeby dalšího celoživotního vzdělávání. Lze předpokládat, že tyto kurzy budou přínosem i pro menší zaměstnavatele či osoby OSVČ, které mají zhoršený přístup k celoživotnímu vzdělávání.

Přehled všech kurzů a možnosti přihlášení najdete na portále CeRV CZ

Všechny kurzy jsou díky podpoře projektu pro zájemce ZDARMA.

Do projektu jsou zapojeny tyto školy:

 • VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky, Praha 9
 • Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná, Praha 5
 • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Fr. Křižíka, Praha 1
 • Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9
 • Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8
 • Střední průmyslová škola dopravní, a.s, Praha 5
 • Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o., Praha 4
 • Euroškola Praha střední odborná škola s.r.o., Praha 7
 • Střední odborná škola Jarov, Praha 9
 • Akademie řemesel (Zelený Pruh), Praha 4

 

Zobrazit více Zobrazit méně

Vypsané termíny

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Pořadatel

Kontakty

Adresa konání

Nám. Franze Kafky 17/7, 110 00, Praha 1

Obecné kontakty

+420 739 044 375 (Mgr. Filip Kuchař, manažer projektu)

Komentáře (0)

Napsat první komentář
Napsat komentář

Napsat komentář

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *