Čeština‎English

Kvalifikovanější učitelé tělovýchovy mají vliv na podíl fyzicky zdatnějších žáků

Sport Z domova 28.5.2024 Markéta Brücknerová Archivovaný článek

Fyzicky zdatnější žáky na základních a středních školách soustřeďují školy s kvalifikovanějšími pedagogy nebo rozšiřující výukou. Vliv mají také materiálové nebo prostorové podmínky škol, nicméně nejsou zásadním faktorem. Vyplývá to z dat analýzy České školní inspekce (ČŠI), která podrobila žáky 3. ročníku a 7. ročníku základních škol a 2. ročníku středních škol čtyřem testům na měření fyzické zdatnosti. Podíl žáků dosahujících kritické úrovně v míře zdatnosti se s jejich stářím zvyšuje. Analýza navazuje na tematickou zprávu ČŠI o tělesné zdatnosti žáků z loňského roku.

Inspekce hledala společné znaky škol s fyzicky zdatnějšími žáky, které by byly snadno přenositelné, aplikovatelné a efektivní. Ukázalo se, že školy s lepšími prostorovými a materiálovými podmínkami mají podíl těchto žáků vyšší. Nicméně není to pravidlem. Naopak významným znakem byly personální podmínky a kvalifikovanost pedagogů. Učitel tělovýchovy v takovém případě umí didaktiku a lépe zajišťovat bezpečnost. Méně kvalifikovaní pedagogové například kvůli bezpečnosti omezují některé fyzické aktivity. Lépe vzdělaní učitelé jsou přínosem pro sportovní kulturu a celkovou atmosféru.

Dalším faktorem, který má vliv na podíl fyzicky zdatnějších žáků, je podpora tělesné výchovy při pravidelné výuce ve školách pomocí povinně volitelných nebo volitelných předmětů. Pokud je tělovýchova součástí školní výuky, účastní se jí všichni žáci. Svou roli ale hraje také podpora pohybových aktivit ve školách mimo pravidelnou výuku, kupříkladu kroužky.

„Každá škola, ať pracuje v jakýchkoli podmínkách, může zkoušet zapojovat své žáky do různých forem aktivit a sledovat jejich dopad. Proto jsme vytvořili metodickou podporu pro pohybové aktivity ve školách,“ řekl ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Kromě metodiky ČSI nabízí informační systém ČSI InspIS FITPA, kde je možnost evidence měření dat a jejich porovnávání, obsahuje mimo jiné doporučení pro učitele. Zatloukal také upozornil na to, že byla zjevná spojitost s lepšími vzdělávacími výsledky a lepší fyzickou zdatností.

Kritická úroveň fyzické zdatnosti vyznačuje zónu, ve které mohou být pro žáky náročné i každodenní fyzické aktivity a podléhají například riziku kardiovaskulárních onemocnění. Ve všech čtyřech testech je šest procent žáků ve 3. ročníku základních škol, kteří dosahují kritické úrovně. V 7. ročníku činil podíl těchto žáků deset procent a v 2. ročníku středních škol 15 procent.

Žáci byli testováni pomocí čtyř motorických testů, které měly zhodnotit fyzickou zdatnost. Patřil mezi ně vytrvalostní člunkový běh, skok daleký z místa, lehy-sedy a shyb nebo výdrž v něm.

Analýza zahrnovala 3700 základních škol, 1100 středních škol, 20.000 učitelů, čtyři testy měřící fyzickou zdatnost, 2000 hospitací na hodinách tělovýchovy.

Zdroj: ČTK

Zobrazit články autora

Markéta Brücknerová

Sledovat
Sleduje: 1
X

Sledovat

E-mail: *
28.5.2024 Markéta Brücknerová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář