Čeština‎English

Umělá inteligence (AI) a nový pohled na školství a výuku

Aktualita Článek Průzkum Střední školy Vysoké školy Ze světa 18.7.2023 Pavel Bartoš, LL.M., DBA

V posledních letech se technologie stále více stává integrální součástí školství a vzdělávacích procesů. Nástup umělé inteligence (AI) představuje další průlomovou etapu, která přináší řadu nových výzev a příležitostí. Avšak klíč k úspěchu spočívá nejen v používání nových nástrojů, ale také ve změně myšlení a přístupu ze strany učitelů.

AI může být užitečným pomocníkem v řadě aspektů školství. Díky pokročilým algoritmům pro zpracování dat může umělá inteligence sledovat individuální pokrok studentů, identifikovat oblasti, ve kterých mají potíže, a poskytnout jim přizpůsobené materiály pro studium. To umožňuje personalizované vzdělávání na míru, což je něco, co tradiční školství často nedokáže poskytnout.

Nicméně, je důležité rozlišovat mezi využitím AI jako nástroje a nahrazením učitelů umělou inteligencí. Ačkoli může AI poskytnout řadu nástrojů pro zlepšení výuky, neměla by nahrazovat roli učitelů jako lidských vůdců a mentorů. Učitelé stále hrají nezastupitelnou roli ve vzdělávání, kterou technologie nemůže plně nahradit, zejména v oblasti sociální interakce a emoční podpory.

Tím se dostáváme k jádru této problematiky – jak umělou inteligenci efektivně začlenit do výuky, aniž bychom překročili hranice, které by mohly ohrozit zdravý vzdělávací proces. Odpověď je, že klíčem není v zákazech AI, ale spíše ve změně myšlení a přístupu učitelů.

Učitelé musí být schopni rozpoznat, kdy a jak použít umělou inteligenci tak, aby optimálně podporovala výukový proces. Například, místo aby AI převzala úlohu učitele, může být použita k posílení schopností učitele poskytnout personalizované vzdělání. Takový přístup umožňuje učitelům využívat technologii ke zvýšení kvality výuky, aniž by přišli o svou základní roli v procesu vzdělávání.

Kromě toho, učitelé musí být schopni rozpoznat, kdy studenti využívají AI k napomoci při plagiátorství nebo k obcházení akademických norem. Důležité je, aby učitelé byli vybaveni potřebnými nástroji a dovednostmi k detekci a řešení těchto problémů.

Závěrem, umělá inteligence přináší revoluci ve vzdělávání, ale její úspěšné začlenění do školství vyžaduje mnohem více než jen technologické inovace. Klíčem je změna myšlení a přístupu učitelů k AI a jejímu použití. Tím se nejen zvýší efektivita výuky, ale také se zajistí, že technologie bude sloužit jako podpůrný nástroj, nikoli jako náhrada za lidské učitele.

Autor: Pavel Bartoš, LL.M., DBA

Zobrazit články autora

Pavel Bartoš, LL.M., DBA

Zástupce školy

Sledovat
Sleduje: 1
X

Sledovat

E-mail: *
18.7.2023 Pavel Bartoš, LL.M., DBA
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář