Čeština‎English

Praha poskytne školám 18 milionů korun na program podporující duševní zdraví dětí i prevenci šikany a dalšího rizikového chování

Z domova 16.3.2022 Markéta Brücknerová Archivovaný článek

Rada hl. m. Prahy dnes odsouhlasila přidělení dotací celkem za 18 milionů korun v rámci Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2022. Celkem bylo podpořeno 240 programů.

„Jsem ráda, že i letos schvalujeme příspěvek, který společně s finančními prostředky městských částí umožní realizovat celou řadu programů a specializačního vzdělávání metodiků prevence ve školách. Od roku 2019 hlavní město navýšilo prostředky na prevenci o více než 60 % zejména kvůli zhoršování duševního zdraví dětí a mládeže. Na pomoci dětem při zvládání dopadů covidu-19 a nyní i tísnivé atmosféry kvůli válce na Ukrajině nesmí Praha šetřit,“ řekla Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

Cílem podpory v rámci Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních je vzdělávání pedagogických a dalších pracovníků v oblasti primární prevence a realizace preventivních aktivit, které podporují duševní zdraví dětí i pedagogů a předchází šikaně, kyberšikaně, projevům agrese, užívání návykových látek, záškoláctví, poruchám příjmu potravy a dalším typům rizikového chování u žáků a studentů.

Hlavní město vyčlenilo pro tento účel na rok 2022 celkem 18 milionů korun, které slouží jako příspěvek na preventivní programy v rámci čtyř opatření včetně vzdělávání pracovníků škol a školských zařízeních, všeobecné, selektivní a indikované primární prevence rizikového chování realizovaných ve školách a školských zařízeních. O dotace žádají školy, školská poradenská zařízení, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, případně školská zařízení pro preventivně výchovnou péči se sídlem v Praze. Hlavní město poskytne příspěvek na realizaci 240 programů.

Zdroj: Tiskové oddělení MHMP

Zobrazit články autora

Markéta Brücknerová

Sledovat
Sleduje: 3
X

Sledovat

E-mail: *
16.3.2022 Markéta Brücknerová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář