Čeština‎English

Praha podpoří prevenci ve školách, má předcházet šikaně či záškoláctví

Z domova 12.4.2024 Markéta Brücknerová Archivovaný článek

Pražští radní odsouhlasili poskytnutí dotací na prevenci ve školách a školských zařízeních v Praze pro letošní rok ve výši 20 999 000 Kč. Nejrůznější aktivity mají za cíl předcházet šikaně, kyberšikaně či užívání návykových látek. Mají také podpořit duševní zdraví dětí a pedagogů. Návrh musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

„Chceme zvýšit bezpečné prostředí na školách a primární prevence je tím nejlepším začátkem. Škála rizikového chování, kterému mohou být žáci a studenti vystaveni, je široká. Od šikany, kyberšikany, užívání návykových látek po záškoláctví. Dbáme o duševní zdraví všech, kteří se tam vyskytují, včetně pedagogických i dalších pracovníků,“ říká primátor Prahy Bohuslav Svoboda.

Smyslem podpory je vzdělávání pedagogických a dalších pracovníků v oblasti prevence rizikového chování a preventivní aktivity, které podporují duševní zdraví dětí a pedagogů. Tyto aktivity by měly také předcházet šikaně, kyberšikaně, projevům agrese, užívání návykových látek, záškoláctví, poruchám příjmu potravy a dalším typům rizikového chování u žáků a studentů.

„U dětí a dospívajících se dlouhodobě zhoršuje duševní zdraví. Podle posledního šetření Centra primární prevence a magistrátu vykazuje 29 procent žáků druhého stupně a středních škol v Praze příznaky vysoké nebo střední míry úzkosti. Mrazivou zprávou je i to, že například u dětí ve věku 15 až 19 let je třetí hlavní příčinou úmrtí sebevražda. Tomu přece nemůžeme nečinně přihlížet! A pokud v rámci prevence můžeme dětem pomoci jejich problémům předcházet, považuji to za ty nejlépe investované peníze,“ říká Alexandra Udženija, náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví.

Kromě škol jsou žadateli o dotace školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školská zařízení pro preventivně výchovnou péči se sídlem v Praze, dále nadace, spolky, ústavy a veřejně prospěšné společnosti, které působí v pražských školách a školských zařízeních.

Zdroj: Tiskové oddělení MHMP

Zobrazit články autora

Markéta Brücknerová

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *
12.4.2024 Markéta Brücknerová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář