Čeština‎English

Polytechnická hnízda: Interaktivní pojetí tradičních dílen učí studenty základy robotiky a mechatroniky

Článek - iKAP 13.10.2021 Markéta Brücknerová Archivovaný článek

V současné době najdete v Praze celkem 39 moderně vybavených tříd, tzv. polytechnických hnízd. Žáci základních škol se díky nim interaktivní formou seznamují s polytechnickou výchovou, robotikou a mechatronikou. Vyzkouší si nejen tradiční manuální činnosti v dílnách, ale i například práci se stavebnicemi VEX. Záběr polytechnické výchovy rozšířila i špičkově vybavena kulinářská učebna, historicky první gastronomické hnízdo v Praze. Myšlenku přenášet polytechnickou výchovu žáků základních škol na půdu středních škol a domovů dětí a mládeže uvedl do reality společný projekt iKAP2 – KPRS Magistrátu hlavního města Prahy a Hospodářské komory hl. m. Prahy.

Základní školy mají díky projektu možnost zařadit polytechnickou výchovu do svých vzdělávacích programů a vyhnout se přitom nákladným investicím do vybavení vlastních učeben a zajištění vyškoleného personálu. Všechny třídy umožňují srovnatelnou realizaci programu pro základní školy, stejně jako umožňují realizaci dalších aktivit, např. nadstavbové kroužky.

Žáci během výuky stráví v prostorách školy celkem čtyři hodiny. Během prvních dvou hodin manuálně pracují například se dřevem, kdy trénují svoje motorické schopnosti. Své vlastní výrobky si mohou následně odnést domů. Druhá část je věnována robotice. Zde mají žáci unikátní možnost pracovat pod dohledem vyškolených lektorů se stavebnicí VEX. Ta v miniaturní verzi simuluje například robotické rameno, které se používá při výrobě automobilových dílů. Studenti se tak seznámí s technologií používanou v moderním průmyslu. Nabídka programu v gastronomickém hnízdě na SOU U Krbu je nyní pro velký zájem pozastavena.

Učitelé i žáci si program v polytechnických hnízdech chválí. Zejména možnost aktivního zapojení studentů do programu. Více informací o polytechnických hnízdech, školách, které polytechnickými hnízdy disponují, a možnostech programu pro studenty základních škol najdete ZDE.

Díky projektu iKAP 2 – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství – pokračuje v Praze celá řada úspěšných a osvědčených intervencí a zároveň je uvedena do praxe a podpořena další sada nástrojů, které povedou v dlouhodobém měřítku k dalšímu výraznému zkvalitnění pražského školství.

Od června 2021 do srpna 2022 bylo vybudováno a předáno 14 nových tříd Center interaktivní́ výuky. Proběhlo 1 277 programů pro učitele ZŠ a jejich žáky v prostředí moderních Polytechnických hnízd (12 709 účastníků). Dále se konalo 211 programů výukové expozice pro děti v Království železnic, včetně verze pro děti se zrakovým postižením. V rámci podpory celoživotního vzdělávání bylo kurzistům věnováno 113 školících dnů. Workshopy a Top Kempy, jako nástroje na podporu sdílení dobré praxe středních škol, podniků a dalších aktérů vzdělávání, se konaly celkem 27krát. Pokračuje i Program pro růst kvality praxí žáků pedagogických oborů v prostředí́ MŠ, v rámci kterého proběhlo 28 setkání. Portál www.prazskeskoly.cz jako klíčový nástroj podpory nabídek škol v oblasti dalšího vzdělávání nyní eviduje 913 pražských škol a dalších institucí, z toho 46 škol je do portálu aktivně zapojeno.

Zobrazit články autora

Markéta Brücknerová

Sledovat
Sleduje: 11
X

Sledovat

E-mail: *
13.10.2021 Markéta Brücknerová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (2)

Napsat komentář

Napsat komentář