Čeština‎English

Spolupráce HKP s hlavním městem úspěšně funguje už 12 let. Projekt iKAP 2 to jen potvrzuje

Článek - iKAP 25.10.2021 Markéta Brücknerová Archivovaný článek

Úzká spolupráce aktuálně fungující mezi Hospodářskou komorou hl. m. Prahy a hlavním městem Prahou vznikala postupně od roku 2009. Od té doby se postupně podařilo tuto spolupráci zhmotnit v řadě inovačních aktivit, vedoucích k podpoře a rozvoji pražského školství a realizaci několika úspěšných projektů, koordinovaných odborem školství mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy. Nominanti pražské hospodářské komory jsou pravidelně zastoupeny v odborných platformách a skupinách, kde usilují o soustavnou podporu spolupráce škol a podniků, stejně jako se podílejí na optimálním nastavení pražského školství.

V roce 2009 byla na podporu polytechnického vzdělávání tehdejším odborem školství mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy vytvořena Strategie na podporu učňovského a odborného školství v Praze, jejíž součástí byl Plán podpory učňovského školství v hlavním městě Praze (schválen Usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 391 ze dne 7.4.2009).

Dalším klíčovým prvkem spolupráce bylo schválení Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 309 ze dne 16.3.2010 k Plánu dlouhodobé podpory učňovského školství a řemesel v hlavním městě Praze v letech 2010–2013 a následná realizace projektu Řemeslo žije!, financovaného již z prostředků EU, konkrétně Operačního programu Praha-Adaptabilita a Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 2313 ze dne 3.12.2013 k návrhu na uzavření smlouvy o dílo s Hospodářskou komorou hlavního města Prahy za účelem zajištění kampaně hlavního města Prahy „Řemeslo žije!“ do konce roku 2013.

Vzájemná spolupráce HKP a MHMP se ukázala jako úspěšná a efektivní a aktivity projektu Řemeslo žije! byly dále rozvíjeny v navazujících projektech Řemeslo žije! II. (schválen Usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 1643 ze dne 14.9.2010 k individuálním komplexním projektům odboru školství, mládeže a tělovýchovy MHMP předloženým v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita a Řemeslo žije! III. (schválen Usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 2121 ze dne 8.9.2015 k individuálním komplexním projektům odboru školství a mládeže MHMP předloženým v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita).

Společné úsilí obou subjektů ke zkvalitnění polytechnického vzdělávání pokračovalo plynule i v letech 2014-2017 v souladu s Usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 1430 ze dne 17.6.2014 k systému Podpory odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2014–2017 a Vzorovému stipendijnímu řádu motivačního a prospěchového stipendia pro žáky vybraných oborů středního odborného vzdělání ve školách zřizovaných Hlavním městem Prahou.

Od 1.6.2018 – 31.5.2021 byl ve vzájemné spolupráci realizován projekt Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství financovaný z Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a od 1.6.2021 tato spolupráce pokračuje v rámci stejného operačního programu navazujícím projektem iKAP 2 – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství. V současnosti je projekt v plném běhu a do realizace tohoto systémového projektu je zapojen zkušený tým pracovníků Hospodářské komory hl. m. Prahy, včetně několika desítek externích spolupracovníků.

Zobrazit články autora

Markéta Brücknerová

Sledovat
Sleduje: 6
X

Sledovat

E-mail: *
25.10.2021 Markéta Brücknerová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář