Čeština‎English

Praha podporuje zvyšování kvality praxí žáků a studentů v předškolním vzdělávání

BLOG - Mateřské školy Článek - iKAP 19.10.2023 Markéta Brücknerová Archivovaný článek

Magistrát hl. m. Prahy v rámci dlouhodobého projektu iKAP 2 – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství realizoval ve spolupráci s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy klíčovou aktivitu zaměřenou na oblast zvyšování kvality praxí v předškolním vzdělávání. Součástí aktivity je i závěrečná konference Platformy pro oblast pedagogických praxí v předškolním vzdělávání, která se uskutečnila ve čtvrtek 19. října 2023 v Zastupitelském sálu Magistrátu hl. m. Prahy.

Cílem Komplexního programu rozvoje klíčových oblastí pražského školství, který organizuje odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy, je praktická realizace vybraných klíčových intervencí naplánovaných v Krajském akčním plánu hl. m. Prahy. Projekt je financovaný prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a rozpočtu hlavního města Prahy. Podrobnosti k celému projektu jsou k dispozici zde.

Konkrétními nástroji projektu jsou například polytechnická hnízda, centra interaktivní výuky, PolyTechBus, TOP kempy, soutěže Sollertia nebo zážitková interaktivní polytechnická expozice. Součástí projektu je ale i screening praxí v prostředí mateřských škol a jejich podpora za pomoci specializovaných workshopů a dalších aktivit. A právě tomuto tématu se věnovala konference konaná v Zastupitelském sálu Magistrátu hl. m. Prahy, která byla nazvaná Platformy pro oblast pedagogických praxí v předškolním vzdělávání.

Konference v první řadě prezentovala průběh celé aktivity zaměřené na podporu kvality praxí v předškolním vzdělávání, jejímž hlavním výstupem bylo představení nové publikace Sjednocená metodika praxí, která je volně k dispozici ke stažení zde na portále.

Metodika vznikala na základě screeningu třiceti různých organizací, kde se pracuje s předškolními dětmi. Kromě mateřských škol se jedná například také o přípravnou třídu základní školy a dvě Centra pro předškolní děti Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy.

Na základě následné diskuse expertů v rámci kulatých stolů a workshopů se zástupci pedagogů mateřských i středních a vyšších odborných škol pak vznikl rámec pro tvorbu akčních plánů praxí v každé z třiceti zapojených organizací. Mentorky pak s podporou odborných garantů projektu navrhovaná opatření implementovaly, kdy na závěr v rámci sdílení svých zkušeností formulovaly zpětnou vazbu směrem k metodikům.

Cílovou skupinou jsou především učitelky a učitelé v předškolních zařízeních, které vedou praxe, dále pedagogové na středních a vyšších odborných školách neboli tutoři praxí, ale také další zájemci o předškolní vzdělávání v celé jeho šíři. Metodika je výstižná, komplexní i srozumitelná a může být inspirací také pro další stupně vzdělávání.

V současné chvíli se nabízí implementace metodiky do dalších škol a zařízení i spolupráce a provazba s projekty Operačního programu Jan Amos Komenský. V příštím operačním období je pak možnost rozvoje spolupráce například s Místními akčními plány v hlavním městě. Ty se do aktivit iKAP 2 – KPRS již nyní (v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání) běžně zapojují a je tak dlouhodobě navázána kvalitní spolupráce hlavního města Prahy a městských částí v oblasti vzdělávání.

Hlavním metodikem publikace je Hana Nádvorníková a spolu s ní tým hlavních garantů projektu.

Zobrazit články autora

Markéta Brücknerová

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *
19.10.2023 Markéta Brücknerová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář