Čeština‎English

Zápisky z MŠ: Představujeme zapojené školky – Mateřská škola Meziškolská, Praha 6

BLOG - Mateřské školy 8.3.2023 Ivana Mrklasová Archivovaný článek

Do projektu iKAP 2, směřujícího ke zkvalitnění pedagogických praxí, je zapojeno 30 zařízení z Prahy poskytujících předškolní vzdělávání. Mezi nimi jsou státní, církevní i soukromé mateřské školy, centra předškolní výchovy při DDM či předškolní třídy v ZŠ. Ředitele nebo mentory, kteří zajišťují pedagogické praxe jsem požádala o krátké shrnutí celého projektu a jeho konkrétního přínosu pro dané zařízení. Druhým v řadě předškolních zařízení je Mateřská škola Meziškolská v Praze 6, kde na otázky odpovídala zástupkyně a mentorka Lenka Šlemrová.

Představte se nám a zároveň vaši představte mateřskou školu, kterou zastupujete.

Jmenuji se Lenka Šlemrová. V MŠ Meziškolská pracuji pátý rok, zároveň tak dlouho pracuji jako učitel ve školce. Před tím jsem se léta věnovala vzdělávání dětí a dospělých, vyučovala jsem cizí jazyky a vedla volnočasové aktivity a tábory. V současné době jsem zástupce ředitelky. Moje práce je moje hobby, ale neumím si život představit bez sportu a výtvarné činnosti. Mou největší nabíječkou jsou moje 3 děti.

MŠ Meziškolská je menší čtyřtřídní školka s kapacitou 112 dětí umístěná v klidné lokalitě Břevnova, v blízkosti Břevnovského kláštera. Zřizovatelem je MČ Praha 6, má kapacitu 112 dětí, o které se stará 9 pedagogů a 4 provozní zaměstnanci. Je to mateřská škola s úžasnou zahradou a okolím. V posledních letech se zaměřujeme na environmentální výchovu. V naší zahradě děti zahradničí, podílejí se na sezónních zahradnických pracích, sklízejí plody své práce. Jsme moc rádi, že jsme v posledních letech navázali kvalitní spolupráci se sportovními kluby, s kulturními institucemi a školami v okolí, což nám umožňuje vytvářet pro děti opravdu zajímavý vzdělávací program ve známém prostředí, v okolí školky, kde žijí. Těší nás spolupráce se seniory v programu Mezi námi. Pravidelně k nám dochází čtecí babičky a dědečkové z okolí. 

Protože dát dětem možnost bezpečně poznat a prozkoumat svět, ve kterém žijí, nás prostě baví.

Jaké zkušenosti má vaše zařízení s pedagogickými praxemi budoucích předškolních pedagogů?

Pedagogické praxe probíhají v naší školce mnoho let. V posledních letech se jejich frekvence zvýšila, což nás těší.

Proč se vaše instituce zapojila do projektu?

Podpora praxí studentů pedagogických oborů nám připadá velmi důležitá, neboť dle našeho mínění může vysoce ovlivnit přístup studenta k jeho budoucí práci, kterou si zvolil.

S jakými očekáváními se do projektu zapojila? Která očekávání se v průběhu projektu naplnila?

Získat informace o průběhu praxí přímo od vzdělávacích institucí, navázat kontakt s lidmi se zkušeností s praxemi, to byla naše očekávání a zároveň se i v průběhu celého projektu plní. Díky školením a sdílením a komunikaci jsme získali větší přehled v této oblasti.

V čem byl, či je pro vás projekt náročný, s čím jste měli větší problém?

Myslím, že projekt je veden velmi přehledně a nepřináší s sebou větší zátěž pro instituci ani pro mentora samotného.

Co je největším přínosem projektu pro vaši organizaci?

Díky tomuto projektu získal proces praxí v naší školce větší „štábní kulturu“. Praxím se dostalo prostoru na webu školky, vytvořili jsme pro studenty přehledné seznamy pomůcek i literatury, které jsou pro ně k dispozici v průběhu celé praxe.

Co vás v průběhu projektu nejvíce oslovilo, zaujalo, naplnilo?

Oslovila nás školení věnovaná práci se studenty v průběhu praxe, spojená se sdílením s kolegy z jiných školek. Dobrý je pocit z toho, že na základě těchto aktivit vzniká metodika pro podpoření praxí.

Kolik pedagogů z vaší instituce se do projektu zapojilo?

V tuto chvíli přímo dva, nepřímo další čtyři, to jsou ti, kteří dostávají informace pro podporu praxí od kolegů ze školení.

Účastnili byste se podobného projektu i budoucnosti? Máte nějaký konkrétní nápad týkající se pedagogických praxí?

Pokud by další projekt na podporu předškolního vzdělávání probíhal ve stejné kvalitě a nasazení, jako tento doposud, ráda se ho zúčastním.

Přijde mi moc fajn a naplňující být mentorem pro studenty, kteří k nám do školky přicházejí. Jen mne někdy trápí nedostatek času či nadprůměrný stres spojený s vypjatým stavem úvazků pedagogického sboru (suplování za nemocné, malá míra překrývání pedagogů při hlavní činnosti…) připadalo by mi smysluplné, kdyby instituce věnující se podpoře praxí disponovala vyšší mírou pedagogických úvazků tak, aby se studenty mohl mentor vždy alespoň větší část „nerušeně“ spolupracovat.

Autor: Ivana Mrklasová

Zobrazit články autora

Ivana Mrklasová

Sledovat
Sleduje: 1
X

Sledovat

E-mail: *
8.3.2023 Ivana Mrklasová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář