Čeština‎English

Analýza: Nezaměstnanost absolventů SŠ a VOŠ klesla na 4,4 procenta

Z domova 22.11.2022 Markéta Brücknerová Archivovaný článek

Nezaměstnanost mezi čerstvými absolventy středních (SŠ) a vyšších odborných škol (VOŠ) letos oproti roku 2021 klesla z 6,2 na 4,4 procenta. Bez práce bylo letos ke konci dubna zhruba 3800 mladých lidí, kteří školu absolvovali v červnu nebo v září roku 2021. To je asi o 1200 osob více než o rok dříve, vzrostl totiž celkový počet lidí, kteří ukončili střední vzdělání nebo absolvovali VOŠ. Vyplývá to z analýzy Národního pedagogického institutu (NPI) o nezaměstnanosti absolventů středních škol.

Do budoucna očekává institut zhoršení situace. Souviset by to mělo s odhadovaným nepříznivým vývojem světové ekonomiky v souvislosti s válkou na Ukrajině a s nárůstem počtu studentů středních škol. Míra nezaměstnanosti absolventů je letos podle NPI přibližně na úrovni roku 2020. Tehdy se po rekordně nízké nezaměstnanosti v letech 2018 a 2019 začal podíl absolventů SŠ bez práce zvyšovat. Souviselo to propadem hospodářského růstu, posíleným situací kolem koronavirové epidemie.

Nejvyšší je dlouhodobě míra nezaměstnanosti v dělnických a řemeslných dvouletých a tříletých učebních oborech, které kladou nižší nároky na všeobecné vzdělání a učně zvláště z řad žáků se speciálními vzdělávacími potřebami připravují na výkon jednoduchých prací. Letos je na úrovni 14,1 procenta, přičemž výuční list si z těchto oborů v červnu nebo v září 2021 odneslo 2304 učňů. V roce 2019, kdy na trh práce přicházelo málo absolventů a panovala vysoká poptávka po pracovní síle, byla jejich míra nezaměstnanosti téměř o polovinu nižší. Počet absolventů byl přitom podobný.

V učebních oborech s možností nástavbového studia, jako je například automechanik, se míra nezaměstnanosti snížila z loňských devíti procent na letošních 6,2 procenta. Tyto obory absolvovalo téměř 20.000 mladých lidí.

V maturitních oborech je míra nezaměstnanosti oproti oborům končícím výučním listem nižší. U mladých ze středních odborných škol činí letos 4,4 procenta, což je podobně jako mezi lety 2018 a 2020. V dubnu 2021 byla míra nezaměstnanosti o 1,9 procentního bodu vyšší.

Lepší postavení středoškoláků s maturitou podle NPI souvisí i s tím, že podobně jako gymnazisté často směřují na vysoké školy. Střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou v roce 2021 získalo téměř 34.000 studentů. Nejnižší je míra nezaměstnanosti dlouhodobě u absolventů gymnázií. Ti na trh práce vstupují převážně v případě, že neuspěli u přijímacího řízení na vysoké školy.

Nezaměstnanost se liší v jednotlivých krajích. Vyučení lidé měli největší problém najít práci v Ústeckém, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji, kde se míra jejich nezaměstnanosti pohybovala okolo 9,6 procenta. Naopak nejsnáze zaměstnání našli v Jihočeském kraji. Ti, kteří střední odbornou školu zakončili maturitou, měli nejvyšší míru nezaměstnanosti v Ústeckém, Jihomoravském a Libereckém kraji. Nejlepší uplatnění pro ně bylo v Praze.

Celkový počet absolventů středních škol v posledních dvou letech narostl. Střední školy a VOŠ absolvovalo v roce 2021 podle NPI zhruba 86.500 lidí. Kolem 33.800 jich vyšlo ze středních odborných škol, 22.200 z učilišť a 21.300 z gymnázií. Zbytek studoval konzervatoře nebo nástavby. V roce 2020 absolvovalo asi 81.500 mladých, o rok dříve asi 77.000 lidí.

V dalších letech bude počet absolventů dále růst. Například v příštím roce se budou na střední školy hlásit děti, které se narodily v roce 2008. Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) tehdy na svět přišlo asi 119.000 dětí. Více dětí se naposledy podle ČSÚ narodilo v roce 1993, a to 121.000.

Zdroj: ČTK

Zobrazit články autora

Markéta Brücknerová

Sledovat
Sleduje: 1
X

Sledovat

E-mail: *
22.11.2022 Markéta Brücknerová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář