Čeština‎English

Praha bude i nadále podporovat kurzy češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem a jejich integraci do českých škol

Z domova 13.4.2022 Markéta Brücknerová Archivovaný článek

Pražští radní odsouhlasili poskytnutí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro městské části Praha 6 a Praha 8. Ty se budou týkat pokračování intenzivních kurzů výuky českého jazyka pro žáky základních škol s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a navýšení rozpočtu příspěvkové organizaci Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky na pokračování kurzů výuky češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) pro žáky a studenty středních škol s OMJ. Celkem se jedná o částku přes 2,5 milionu korun.

„Praha již řadu let podporuje vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem jak v předškolním, základním, tak i ve středním vzdělávání. Na aktivity na základních školách poskytuje ročně přes dva miliony korun. Obzvláště v tuto dobu, kdy panuje válka na Ukrajině, je třeba se více zaměřit na podporu integrace dětí do českých kmenových tříd, zlepšit jejich přístup a zajistit jim pokračování ve vzdělání,“ uvedl pražský radní pro oblast školství Vít Šimral.

Záměr uskutečnění intenzivního kurzu výuky českého jazyka pro žáky s OMJ na pražských základních školách vzešel z deklarované potřeby intenzivní výuky českého jazyka pro žáky, kteří přicházejí do Prahy bez základní znalosti českého jazyka. Z tohoto důvodu se nemohou v počátečním období takřka vůbec účastnit školní výuky a ztrácí tak možnost rychlého a hodnotného začlenění do vzdělávání, z těchto důvodů zároveň často ve škole selhávají. Kurzy pro středoškoláky s OMJ nabízejí možnost pomoci lépe zvládnout studium na střední škole a závěrečnou maturitní zkoušku, což celkově přispěje k jejich snazšímu začlenění do společnosti.

První kurz pokračuje již od září 2018 v Základní škole Marjánka v Praze 6 a od září 2019 byl kurz otevřen i v Základní a mateřské škole Lyčkovo náměstí v Praze 8. Intenzivní kurzy výuky češtiny jako druhého jazyka pro žáky a studenty středních škol nabízí Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky hl. m. Prahy. Uvedené školy jsou kvalitně personálně obsazeny, mají zkušenostní fundament a dlouhodobě aktivně přistupují k integraci žáků. Celý tento koncept je v souladu s koncepčními materiály hl. m. Prahy – Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2020-2024 a Koncepcí hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců.

Zdroj: Tiskové oddělení MHMP

Zobrazit články autora

Markéta Brücknerová

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *
13.4.2022 Markéta Brücknerová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář