Čeština‎English

Praha podporuje provoz Kampusu Hybernská, který prostřednictvím svých vzdělávacích aktivit propojuje veřejnost, studenty a akademiky

Z domova 30.5.2022 Markéta Brücknerová Archivovaný článek

Rada hl. m. Prahy dnes odsouhlasila individuální účelovou dotaci ve výši 13 milionů korun pro inovační hub Kampus Hybernská. Finanční podpora poslouží k realizaci aktivit vycházejících z oblasti školství, kultury, cirkulární ekonomiky nebo občanského vzdělávání, v nabídce jsou například i kurzy češtiny pro cizince.

„Formy vzdělávání prošly za poslední dobu radikálními změnami, a proto jsou pro město obzvláště důležitá místa, jako je Kampus Hybernská. V Praze zastáváme názor, že by mělo být kreativní vzdělávání ve výuce více zapojováno a mělo by se stát i součástí osnov. Je totiž zřejmé, že lidé, kteří mají široké spektrum kreativních a přenositelných dovedností, budou do budoucna těmi nejvíce žádanými zaměstnanci. A inovační huby, jako je Kampus Hybernská, by nám měly dopomoci k tomu, jak takové dovednosti mají vypadat a jak se je co nejsnadněji naučit používat,” uvedl pražský radní pro oblast školství Vít Šimral.

Kampus Hybernská vznikl propojením hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy s cílem založení společného projektu pro rozvoj intenzivnější spolupráce. Stal se centrem kultury, inovací, vědy a vzdělávání a je určen pro setkávání studentů, umělců, vědců, výzkumníků, kreativců a inovátorů s občanskou veřejností a aplikační sférou hlavního města Prahy. Pravidelně se zde koná řada přednášek, debat, panelů, diskusí, slavností, koncertů či výstav. Program je koncipován jak v češtině, tak v angličtině.

V lednu 2021 přešel Kampus na základě nově uzavřeného partnerství s hlavním městem z péče Filozofické fakulty na celou Univerzitu Karlovu. V tom okamžiku se do Kampusu dostává inovační potenciál oborů všech sedmnácti fakult Univerzity Karlovy a řady dalších univerzitních součástí.

Kampus Hybernská se v letošním roce zaměřuje především na aktivity, které se zde etablovaly už v letech předchozích. Jednou z nich je i jedinečný koncept, jenž vzešel z aktivit Galerie Kampusu Hybernská. Ta se primárně věnuje pořádání výstav, spolupráci s vysokými uměleckými školami a propojování vědy, umění a veřejnosti. V letošním roce se chce především soustředit na internacionalizaci a posilování spolupráce s univerzitami a vysokými školami, dále pak na rozvoj uměleckých úprav designu interiérů ve spolupráci se světovými umělci.

Mezi další podporované aktivity patří například výzkum vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem či spolupodílení se na aktivitách souvisejících s letošním českým předsednictvím v Radě Evropské unie. 

Zdroj: Tiskové oddělení MHMP

Zobrazit články autora

Markéta Brücknerová

Sledovat
Sleduje: 1
X

Sledovat

E-mail: *
30.5.2022 Markéta Brücknerová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář