Čeština‎English

Praha poskytne potřebným rodinám prostřednictvím škol finance na stravné nebo družinu pro děti

Z domova 13.9.2022 Markéta Brücknerová Archivovaný článek

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na dnešním jednání schválilo první část dříve ohlášeného balíčku pomoci Pražanům. Jedná se o poskytnutí dotací městským částem v celkové výši 266 milionů korun na opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací na rok 2022. Rychlá a konkrétní pomoc bude prostřednictvím škol určena na uhrazení stravného, školného, družiny a klubových činností nebo pro fond solidarity škol, případně na sociálního pedagoga do škol.

„Pražský balíček pomoci adresně doplňuje pomoc státu, aby Pražané, kteří to potřebují a na pomoc mají nárok, nepadli na kolena. Pražská pomoc je složená ze tří pilířů. Jeden se zaměřuje na oddlužení lidí, kteří jsou zatíženi exekucemi formou Milostivého léta, druhý má pomoci Pražanům s úsporou energií na speciálně zřízené poradenské lince, třetí pak pomůže rodičům studentů a žáků s úhradou obědů, kroužků, družiny nebo třeba školkovného a mimoškolních aktivit žáků základních, středních i mateřských škol prostřednictvím Fondu solidarity. S řešením problémů v oblasti bydlení na jednom místě Pražanům pomohou kontaktní místa pro bydlení,” říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy. 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy už letos v polovině června širokou podporou schválilo rozsáhlý Balíček okamžité pomoci pro Pražany. Soubor opatření má rychle a adresně pomoci pražským domácnostem, které jsou nejvíce ohrožené chudobou či ztrátou bydlení, aby ustály dopady aktuální vysoké inflace a růstu cen.

„V Praze nenecháme nikoho padnout. Připravili jsme balíček pomoci Pražanům ve výši téměř jedné miliardy. Ročně pošleme rodinám v nouzi až 50 000 Kč, Pražanům ohroženým ztrátou bydlení garantujeme příspěvek ve výši minimálně 18 000 Kč za rok a seniorům budeme přispívat na asistenci v domácnosti,“ jmenuje Jan Čižinský, předseda zastupitelského klubu PRAHA SOBĚ.

Dnes zastupitelé schválili spuštění prvního pilíře tohoto balíčku. Jedná se o dotace pro městské části v objemu 266 milionů Kč, které je budou následně rozdělovat jednotlivým školám. Finanční prostředky budou k dispozici pro využití hned v několika formách pomoci.

V první řadě poslouží dětem z pražských rodin, které jsou aktuálně nejvíce ohroženy vysokou inflací, na uhrazení stravného v mateřských a základních školách, dále školného v mateřských a základních uměleckých školách nebo na zaplacení školní družiny a klubových činností. Střední školy obdrží finance napřímo od svého zřizovatele, Magistrátu hl. m. Prahy. Dále také budou dotace použity do fondu solidarity v jednotlivých školách, kde poslouží jako finanční příspěvky na školní a mimoškolní aktivity k rozvoji žáků. V neposlední řadě bude hlavní město touto formou poskytovat prostředky i na sociální pedagogy pro základní školy.

Hlavní město si v letošním roce nechalo zpracovat analýzu domácností Pražanů ohrožených inflací a zároveň byla navržena příslušná opatření, která byla následně projednána v široké pracovní skupině složené jak ze zástupců všech politických klubů zastoupených v Zastupitelstvu hl. m. Prahy, tak z nezávislých expertů nebo ze zástupců městských částí. Z předmětné analýzy a jednání pracovní skupiny nakonec vyplynula i přesná metodika výpočtu dotace pro městské části na uskutečnění těchto opatření.

„Současná situace raketového růstu životních nákladů dopadá na všechny Praženy. Teď se začátkem školního roku jsou však nejvíce ohroženy rodiny s dětmi, kterým je nutné pomoci okamžitě. A to bez složitého vyplňování formulářů a zdlouhavého procesu schvalování. Jsem rád, že díky odpovědnému hospodaření města můžeme potřebné prostředky uvolnit,“ uvádí místopředseda zastupitelského klubu Spojené síly pro Prahu Radek Vondra. 

„Balíček pomoci podporujeme a jsem moc rád, že tomu tak je napříč celým zastupitelstvem.  Pomoc musí být dosažitelná bez složité administrativy a v případě potřeby musí dostat přednost i před investičními projekty. A kdyby ani to nestačilo, navrhl bych prodat podíl Prahy v PPF bance. Pražané musejí vědět, že Praha není městem jen pro bohaté! Zároveň připravujeme jednoduchou elektronickou aplikaci pro žadatele o pomoc a program rychlých bezúročných půjček na výměnu zdrojů energie typu tepelná čerpadla, soláry, ale i třeba na zateplování,“ připojuje se první náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlaváček.

Praha zároveň spustila webové stránky pomocprazanum.praha.eu, kde jsou zveřejněny veškeré informace k jednotlivým formám pomoci Pražanům, které hlavní město v souvislosti s vysokou inflací a růstem cen postupně zavádí. Lidé se zde mimo jiné dozví, jaké jsou podmínky pro získání pomoci, jak postupovat při vyřizování žádosti o příspěvek nebo jsou zde uvedeny i odkazy, kde hledat další pomoc ve finanční nouzi.

V rámci čtvrtečního jednání se pražští zastupitelé ještě domluvili na úpravě původně navrženého tisku. „Jsem moc rád, že se pomoc Pražanům rozšíří i na další skupiny obyvatel Prahy. Dostane se tak i na seniory, hendikepované a rodiče samoživitele. Naše Marta Gellová hledá neustále cesty, jak pomoci chudobou ohroženým Pražanům v nastalé inflační a energetické krizi. A jsem rád, že díky tomu, že se k nám přidali další zastupitelé, se to povedlo prosadit včetně podpory sportovních aktivit dětí a mládeže, což je další velmi důležité téma, na které hnutí ANO dlouhodobě upozorňuje,“ doplňuje Ondřej Prokop, předseda klubu zastupitelů hnutí ANO.

Kromě dnes schválených opatření týkajících se finanční úlevy v oblasti školství pro rodiny má dříve odsouhlasený Balíček okamžité pomoci pro Pražany ještě další pilíře, které hlavní město postupně připravuje. Mezi ně patří i pomoc s oddlužením v rámci aktuálně spuštěné akce Milostivé léto II, do které se hlavní město opět zapojuje, ale také poradenství, jak ušetřit za energie, jejichž cena v posledních měsících rychle roste.

Zdroj: Magistrát HMP

Sledovat
Sleduje: 2
X

Sledovat

E-mail: *
13.9.2022 Markéta Brücknerová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář