Čeština‎English

Praha z evropských fondů zajistí obědy pro děti rodičů v tíživé životní situaci i pro následující školní rok

Z domova 14.7.2022 Markéta Brücknerová Archivovaný článek

I pro následující školní rok zajistí z evropských fondů metropole obědy pro děti rodičů v tíživé životní situaci. V březnu loňského roku vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí výzvu Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi, a to v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Ta je nyní prodloužena i na školní rok 2022/2023. Hlavní město se do tohoto programu zapojuje pravidelně již od roku 2016, konkrétně s projekty pod názvem Školní obědy dostupné pro každé dítě. Zájem o pokračování projevilo stávajících 87 škol a dalších 8 nových se do projektu chce zapojit. Podpora je předběžně odhadována na 4,5 milionu korun.

„Pokračování tohoto projektu velice vítám, protože chceme i nadále podpořit rodiny, které se nachází v tíživé finanční situaci, kvůli níž nemají možnost pro své děti zajistit kvalitní stravování. Poskytnutím bezplatných školních obědů bychom rádi pomohli zdravému tělesnému vývoji dětí, a to prostřednictvím vyvážené stravy po celý školní rok. Naší snahou je také pomoci s lepším začleněním dětí do školního kolektivu přes společné stolování,“ uvedl pražský radní pro oblast školství Vít Šimral.

V březnu 2022 oslovilo hlavní město Praha školy v jednotlivých městských částech a informovalo o prodloužení výzvy školy, jejichž je metropole zřizovatelem. Zájem projevilo 87 základních a mateřských škol, které budou v projektu nadále pokračovat, a 8 nových, které se  do projektu zapojí ve školním roce 2022/2023.

Výzva reflektuje zjištěné nebezpečí a nárůst ohrožení chudobou a materiálních deprivací, což představuje jednu z podob realizace Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 223/2014 o FEAD a přispívá k naplnění závazků vyplývajících pro Českou republiku z hlavních cílů Strategie Evropa 2020. Finanční alokace výzvy je 100 milionů korun, přičemž Praha předběžně vyčíslila podporu na 4,5 milionu korun.

Partnerské školy (případně školní jídelny, cizí školní jídelny – na objednávku) zajistí nákup potravin, přípravu hotových jídel a jejich poskytování formou stravování žákům z cílové skupiny. Tyto školy budou následně realizátorovi projektu předkládat pravidelné reporty čerpání a v závěru projektu zpracují celkové přehledy, které budou sloužit pro závěrečnou zprávu.

Zdroj: Tiskové oddělení MHMP

Zobrazit články autora

Markéta Brücknerová

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *
14.7.2022 Markéta Brücknerová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář