Čeština‎English

TZ: Ve školách chybí školní psychologové. Podpůrné pozice jsou ale ve vzdělávání zásadní

Z domova 23.5.2022 Markéta Brücknerová Archivovaný článek

Poslanecká sněmovna by ještě letos měla projednávat novelu zákona o pedagogických pracovnících. Ta nově počítá s vymezením školského logopeda jako podpůrné pozice. Samotný zákon však nezajistí dostupnost pozic školních psychologů či speciálních pedagogů v potřebných školách. Stejně tak nepočítá s ukotvením pozice sociálního pedagoga. V obou případech jde zatím stát cestou financování z evropských peněz. Analýza Auditu vzdělávacího systému popisuje, proč je ukotvení podpůrných pozic pro kvalitu výuky nesmírně důležité.

Podle statistik ministerstva školství z průběhu roku 2020 bylo v celkovém počtu 3 886 běžných základních škol vykázáno jen 375,83 úvazků školních psychologů a 624,34 úvazků školních speciálních pedagogů. Nejvíce jsou tyto pozice k dispozici žákům v Praze, naopak nejméně dostupné jsou v Plzeňském kraji či na Vysočině.

Jak efektivní může být školní poradenství, dokládají poznatky ČŠI o školách, které úspěšně vzdělávají znevýhodněné žáky. „Tyto školy se dlouhodobě opírají o personálně rozšířené školní poradenské pracoviště. Rozvíjí se v nich síť specializovaných pedagogických pracovníků (školní psychologové, školní speciální pedagogové, sociální pedagogové) či školních asistentů (využity jsou i pozice kariérových poradců, koordinátorů inkluze apod.). Inspekce konstatuje, že pozice specialistů jsou ve školách prospěšné, mají významný potenciál zlepšovat odbornou péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, odlehčovat učitelům, přispívat k budování pozitivního školního klimatu a vztahů s místní komunitou,“ popisuje autor analýzy Karel Gargulák. 

Analýza auditu a také Česká školní inspekce dál upozorňuji na nestabilitu financování podpůrných pozic. 

„Závazky vzdělávací politiky i kroky resortu školství v posledních měsících dávají naději, že letitý problém systémového financování specializovaných pedagogických pozic na úrovni základního školství, bude skutečně řešen,“ doufá Karel Gargulák, analytik PAQ Research. 

Zatím je systém nároku na finance na úvazek školního psychologa či speciálního pedagoga designován pro všechny základní školy. MŠMT tyto pozice do roku 2025 chce financovat z evropských peněz. Zároveň ale počítá s převedením na národní financování. „Mateřské nebo střední školy  své systémové řešení prozatím nemají. Především střední školy ale budou moci využít na odborné pedagogické pozice prostředky ze šablon, které ministerstvo školství chce stihnout vypsat v horizontu týdnů. V návrhu šablon pro mateřské školy se pozice psychologů či speciálních pedagogů prozatím neobjevují, o jejich významu pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ale nelze pochybovat,” dodává Karel Gargulák.

Doporučení z Auditu vzdělávacího systému:

  • Vytvořit, projednat a schválit model postupné institucionalizace specializovaných pozic ve všech školách (nejen ZŠ, ale i SŠ a dle potřeb i MŠ a dalších). Hlavní odpovědnost nese MŠMT.
  • Zahájit přípravu nových institucionálních modelů, návrhů regulace a systémového financování meziresortní spolupráce v práci s dětmi ohroženými vzdělávacím neúspěchem a ze znevýhodněného prostředí. Cílem je jejich včasná identifikace, prevence a stabilní podpora. Do debaty je nutné zahrnout i odborníky z praxe, zástupce školských, sociálních a zdravotních služeb, odborných asociací, platforem a neziskových organizací. Odpovědnost nese vláda jako celek a klíčová ministerstva – školství, práce a sociálních věcí, zdravotnictví či místního rozvoje.

Zdroj: EDUin.cz

Zobrazit články autora

Markéta Brücknerová

Sledovat
Sleduje: 1
X

Sledovat

E-mail: *
23.5.2022 Markéta Brücknerová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář