Čeština‎English

Co jsou školská zařízení?

Článek - iKAP 26.11.2021 Markéta Brücknerová Archivovaný článek

Mezi školská zařízení řadíme domy dětí a mládeže a také pedagogicko-psychologické poradny.

Domy dětí a mládeže jsou volnočasová zařízení s výchovně vzdělávací funkcí pro předškolní, základní i střední stupeň vzdělávání.

Podle zákona je Dům dětí a mládeže střediskem volného času, které uskutečňuje činnost ve více zájmových oblastech. Zájmové vzdělávání se v DDM děje formami, které stanoví vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání:

  • příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání
  • pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností
  • táborovou činností a další činností spojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání
  • osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, popřípadě i další osoby, vedení k prevenci sociálně patologických jevů
  • individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů nebo
  • využitím otevřené nabídky spontánních činností

Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) jsou školská poradenská zařízení. Jedná se o podpůrný prvek ve vzdělávání, který doplňuje proces výchovy a vzdělávání ve škole i v rodině.

Podle vyhlášky č. 72/2005 Sb., poskytují PPP speciálně pedagogické a pedagogicko psychologické poradenství při výchově a vzdělávání žáků. Tyto služby poskytují PPP pro osoby ve věku 3 až 19 let, dále i jejich rodičům a učitelům. Služby poraden jsou bezplatné.

Zobrazit články autora

Markéta Brücknerová

Sledovat
Sleduje: 28
X

Sledovat

E-mail: *
26.11.2021 Markéta Brücknerová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář