Čeština‎English

Zápisky z MŠ: Jak funguje metodika Dobrý začátek

Mateřské školy 5.4.2022 Ivana Mrklasová Archivovaný článek

Seminář Metodika Dobrý začátek byl pořádán 9. března 2022 v rámci projektu iKAP 2 – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství. Seminář byl veden lektorkami organizace Schola Empirica, která má patronaci nad implementací metodiky Dobrý začátek do praxe.

Každého učitele, který přemýšlí o pozitivním klimatu ve škole, třídě, o budování dobrých vztahů mezi dětmi, kolegy, napadá myšlenka, zda neexistuje ověřená metodika, která by mu pomohla toto přemýšlení usnadnit a najít cestu nebo alespoň pěšinku ke klíči na „dobrý začátek“. Dobrý začátek znamená pro dítě, které se ocitne v novém prostředí, vytvoření pocitu jistoty a bezpečí. Znamená jistotu, že je v prostředí, které mu naslouchá a chce mu skutečně porozumět. Je to prostředí, které hledá cestu, jak mu pomoci najít své pevné místo mezi ostatními, být přijímáno takové, jaké je. To vše s ohledem a respektem k ostatním dětem, v bezpečném prostoru, ve kterém platí společně vytvořená, srozumitelná pravidla.

Takovou oporou na cestě za vytvořením pozitivně laděného prostředí školy, dobrých vztahů mezi rodiči a učiteli, a hlavně bezproblémovým soužití dětí ve třídě, může být metodika Dobrý začátek. Metodika představuje konkrétní způsoby práce v oblasti podpory sociálních a emočních kompetencí dětí v předškolním věku. Není žádným experimentálním nováčkem, má svou třicetiletou historii úspěšného ověřování v praxi zahraničních škol.

Hlavními tématy metodiky je navazování a udržování dobrých vztahů ve škole, budování důvěry, vztahů a komunikace, pozitivní pozornost, uznání, chválení dítěte, podpora vhodného a kooperativního chování. Metodika se nevyhýbá ani tématům jako jsou řešení konfliktů ve třídě, strategiím práce s nevhodným chováním dětí, práci s emocemi, sebeovládání a zvládání vzteku agresivity – tedy náročným situacím.

V rámci jednodenního semináře se mohli učitelé pražských mateřských škol, budoucí učitelé (žáci střední pedagogické školy v rámci plnění odborné pedagogické praxe), ale i pedagogové z řad vzdělavatelů seznámit se základními principy metodiky. Seminář byl kvalitně veden lektorkami Mgr. Evou Hrubou a Mgr. Ludmilou Jirotkovou, které mají bohaté osobní zkušenosti s implementací metodiky, účastnily se zahraničních stáží a vedly Centra kolegiální podpory Dobrý začátek ve dvou krajích ČR. Na jejich lektorské činnosti bylo skutečně znát, že metodiku umí nejen představit, ale umí pro ni i nadchnout ostatní kolegy.

Během semináře se účastníci zaměřili na věnování pozitivní pozornosti, efektivní komunikaci – tréninku popisného jazyka, pozitivní zpětné vazby, pravidlům pěti prstů („Give me five“). Pro každého pedagoga je velkou výzvou práce s emocemi. Velkou pozornost proto vzbudila práce s „loutkou“, která pravidelně přichází mezi děti se svým osobitým příběhem.

Teoretické poznatky metodiky Dobrý začátek byly propojeny s praktickými ukázkami (konflikty mezi dětmi, přetahování o hračku) i video ukázkami (nahrávky z mateřských škol, kde se dle metodiky pracuje). V semináři byl dostatečný prostor i na dotazy a sdílení mezi pedagogy. Účastníci si také mohli prohlédnout vhodné pomůcky, které se dají v rámci této metodiky používat, tištěné materiály pro pedagogy, děti i rodiče, které byly k této metodice vydány.

Zpětná vazba semináře

Účastníci semináře hodnotili velmi pozitivně jeho průběh. Oceňovali vlídný, vstřícný a laskavý způsob komunikace lektorek, výbornou připravenost, nadšení a autenticitu.

Lektorky se snažily vyjít vstříc všem účastníkům, zajímaly se o jejich konkrétní očekávání a přizpůsobily adekvátně program semináře. Všemi účastníky byly vysoce ceněny praktické ukázky metodiky.

Konkrétní přínosy jednotlivým účastníkům:

  • Nové způsoby využití maňásků (loutek) v praxi
  • Motivace pro další práci
  • Konkrétní využití v každodenní praxi, zejména pravidla pěti prstů
  • Prohloubení poznatků v oblasti emocí
  • Náměty na zlepšení komunikace a vystupování s dětmi a rodiči
  • Nový pohled na řešení problémů

Z průběhu semináře vyplynulo jednoznačné doporučení: pořádat více takových kurzů!

Autor: Dana Vlková, projektový tým iKAP2-KPRS

Zobrazit články autora

Ivana Mrklasová

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *
5.4.2022 Ivana Mrklasová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář