Čeština‎English

Vznikla Sjednocená metodika praxí v mateřských školách. Ke stažení je k dispozici pro všechny a zdarma.

BLOG - Mateřské školy 25.4.2024 Markéta Brücknerová Zvýrazněný Archivovaný článek

Metodika je volně ke stažení zde nebo po načtení QR kódu.

Sjednocená metodika praxí vznikala na základě screeningu třiceti různých organizací, kde se pracuje s předškolními dětmi. Kromě mateřských škol se jedná například také o přípravnou třídu základní školy a dvě Centra pro předškolní děti Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy.

Na základě následné diskuse expertů v rámci kulatých stolů a workshopů se zástupci pedagogů mateřských i středních a vyšších odborných škol pak vznikl rámec pro tvorbu akčních plánů praxí v každé z třiceti zapojených organizací. Mentorky pak s podporou odborných garantů projektu navrhovaná opatření implementovaly, kdy na závěr v rámci sdílení svých zkušeností formulovaly zpětnou vazbu směrem k metodikům.

Cílovou skupinou jsou především učitelky a učitelé v předškolních zařízeních, které vedou praxe, dále pedagogové na středních a vyšších odborných školách neboli tutoři praxí, ale také další zájemci o předškolní vzdělávání v celé jeho šíři. Metodika je výstižná, komplexní i srozumitelná a může být inspirací také pro další stupně vzdělávání.

V současné chvíli se nabízí implementace metodiky do dalších škol a zařízení i spolupráce a provazba s projekty Operačního programu Jan Amos Komenský. V příštím operačním období je pak možnost rozvoje spolupráce například s Místními akčními plány v hlavním městě.

Hlavním metodikem publikace je Hana Nádvorníková a spolu s ní tým hlavních garantů projektu.

Magistrát hl. m. Prahy v rámci dlouhodobého projektu iKAP 2 – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství realizoval ve spolupráci s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy klíčovou aktivitu zaměřenou na oblast zvyšování kvality praxí v předškolním vzdělávání. Cílem Komplexního programu rozvoje klíčových oblastí pražského školství byla praktická realizace vybraných klíčových intervencí naplánovaných v Krajském akčním plánu hl. m. Prahy. Projekt byl financovaný prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a rozpočtu hlavního města Prahy. Podrobnosti k celému projektu, který byl ukončen v listopadu 2023, jsou k dispozici zde.

Zobrazit články autora

Markéta Brücknerová

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *
25.4.2024 Markéta Brücknerová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář