Čeština‎English

Zápisky z MŠ: Komunikace mezi školou a rodinou

BLOG - Mateřské školy 13.9.2022 Ivana Mrklasová Archivovaný článek

Projekt IKAP 2 vedoucí ke zkvalitnění pedagogických praxí budoucích předškolních pedagogů má mnoho rovina a je skutečně rozmanitý. Jeho nedílnou součástí je i pořádání kvalitních odborných seminářů pro pedagogy v předškolních zařízeních, které jim pomohou v různých oblastech. Některé semináře si mateřské školy „ vyžádají“ přímo na míru  dané instituci. Tyto semináře pedagogům nejen prohloubí jejich odbornost, ale zároveň jim mohou napomoci řešit konkrétní problémy, na které ve své praxi denně naráží. Jedním z nich byl i seminář v MŠ Malkovského v pražských Letňanech, který probíhal v přípravném týdnu MŠ 23.srpna 2022. Seminář byl pořádán v rámci projektu iKAP 2 – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství a byl zaměřen na komunikaci mezi školou a rodinou. Zúčastnilo se ho 29 pedagogů a lektorem byl Mgr. M. Hubatka.

Čeho se konkrétně týkal a jak s ním byli účastníci spokojeni sepsala  jedna z nich, pedagožka Miroslava Postránecká, DiS.

Většina lidí ráda žije v klidném a přátelském prostředí a podle toho se také obklopuje lidmi, kteří jim toto přátelské prostředí nabízí. Proto je také pro většinu lidí důležité, aby do takového prostředí vodili své děti ke každodennímu vzdělávání. Rodiče většinou hledají vhodné školské zařízení, kde se snoubí kvalita výuky s dobrým klimatem zařízení, dobrou komunikací a co nejlepší vyřízení jejich požadavků a nároků. A že těchto nároků rodičů a dětí přibývá. Naším cílem je, aby dítě bylo spokojené a šťastné, aby do školského zařízení chodilo rádo a doma s nadšením vyprávělo, co zažilo.

Školení bylo rozděleno na tři části. První teoretická část, druhá- typologie rodičů a strategie jednání a nakonec kazuistika s praktickými ukázkami a modelové situace.

V teoretické části jsme se vrátili do historie a ukázali si, jak fungovalo školství před několika desítkami let a nyní. Pojmenovali jsme si změny, které nastaly především v postavení žáka a rodiny. Žák v dnešní době má větší slovo a jeho slovo má dokonce větší váhu než slovo instituce. Rodiče předávají zodpovědnost za výchovu a vzdělání dětí školskému systému. Svádí vinu neúspěchu dítěte na pedagoga, školu a systém. Před necelým půl stoletím byla role žáka a rodičů odlišná. Rodič trestal dítě za neúspěch ve vzdělání, nikoliv systém a školství. Dítě se muselo přizpůsobit. V současnosti se škola přizpůsobuje dítěti. Pro rodiče je velmi důležité klima třídy, způsob výuky a především vzájemná komunikace. Rodiče jednoznačně upřednostňují spokojenost dítěte nad vzděláním a to zvláště v mateřské škole. Později, před vstupem do základní školy rodič začíná vnímat i vzdělání a celkovou připravenost dítěte na další etapu jeho života. Rodiče také spoléhají na to, že pedagog včas odhalí jinakost dítěte, přijme ji a přístup a vzdělání přizpůsobí zcela jejich dítěti.  A to i přes to, že většina rodičů o jinakosti svého dítěte podvědomě slyšet nechtějí, neboť se obávají pomyslné nálepky.

Lektoři popsali typy rodičů, se kterými se můžeme setkat. Rozklíčovali jsme si čtyři základní skupiny rodin a k nim si řekli, co většinou očekávají a čemu přikládají velkou váhu, co je pro ně důležité. Hlavním tématem byla samozřejmě komunikace mezi rodiči a školou, pedagogem. Při každé komunikaci je zapotřebí řídit se určitými pravidly. Určili jsme si pět kroků komunikačního modelu, na které je opravdu dobré myslet a řídit se jimi. Dozvěděli jsme se, co je to čistá komunikace, probrali jsme sebeobranné otázky a důležité zásady pro úspěšné jednání.

V praktické části jsme si vyzkoušeli pět kroků komunikačního modelu. Vyzkoušeli jsme si různě nasimulované rozhory mezi rodičem a pedagogem. Rozhovory jsme si následně rozebrali a hledali vhodná, lepší řešení. Mezi praktické ukázky byla zařazena také kazuistika maminky s tříletým chlapečkem a mateřskou školou. Na této již proběhlé komunikaci jsme si ukázali, co bylo na dané komunikaci dobře, co naopak šlo zlepšit a jak bychom situaci řešili my. Vznikla příjemná diskuse o různých zkušenostech s rodiči. V rámci této diskuse jsme se dozvěděli, s jakými situacemi se zkušenější pedagogové, i ti méně zkušení potýkají. Následně jsme probrali možnosti a návrhy řešení.

Zpětná vazba i od dalších seminaristů byla jednoznačně pozitivní. V hodnocení semináře se objevilo, že seminář byl velmi podnětný, lektor Mgr. Miloslav Hubatka byl výborně připraven, své zkušenosti a znalosti předával s nadšením, laskavě a autenticky. Vycházel z konkrétních kauz, zkušeností pedagogů a aktuálních problémů v předškolních institucích. Umožnil účastníkům semináře vyzkoušet si nové metody práce v komunikaci (např. s využitím loutky), zavedení a nastavení pravidel, prohloubení poznatků v oblasti emocí, nový pohled na řešení problémů vedoucí ke zlepšení komunikace s rodiči a především je dokázali dále motivovat k výkonu svého povolání. Pedagogové byli nadšení a uvítají další podnětné semináře na aktuální témata.

Autor: Ivana Mrklasová

Zobrazit články autora

Ivana Mrklasová

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *
13.9.2022 Ivana Mrklasová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář