Čeština‎English

Zápisky z MŠ: Představujeme zapojené školky – Dům dětí a mládeže – Hobby centrum na Praze 4

BLOG - Mateřské školy 11.6.2023 Markéta Brücknerová Archivovaný článek

Do projektu IKAP 2, směřujícího ke zkvalitnění pedagogických praxí, je zapojeno 30 zařízení z Prahy poskytujících předškolní vzdělávání. Mezi nimi jsou státní, církevní i soukromé mateřské školy, centra předškolní výchovy při DDM či předškolní třídy v ZŠ. Ředitele nebo mentory, kteří zajišťují pedagogické praxe jsem požádala o krátké shrnutí celého projektu a jeho konkrétního přínosu pro dané zařízení. Dalším v řadě předškolních zařízení je Dům dětí a mládeže – Hobby centrum v Praze 4, jehož součástí je Centrum předškolních dětí. Na moje otázky odpovídala jeho vedoucí Zuzana Michálková.

Představte krátce vás a vaši instituci či zařízení?

V Hobby centru – Domě dětí a mládeže na Praze 4 působím od roku 2015, kde jsem po návratu z rodičovské dovolené začala pracovat v Centru předškolních dětí. Postupem času jsem převzala oddělení předškolní výchovy. Nadále se věnuji našim nejmladším dětem v Klubu Kopretina, vedu kroužky, organizuji příležitostné akce, pobytové i příměstské tábory, vedu agendu Center předškolních dětí a jsem vedoucí praxí studentů. DDM Praha 4 – Hobby centrum je příspěvková organizace, která nabízí široký výběr činností a možností aktivního trávení volného času pod vedením profesionálních lektorů. Zřizovatelem je hl. m. Praha, ředitelem PaedDr. Vladimír Bek. Sídlíme v klidné lokalitě nedaleko metra C Pankrác, Bartákova 1200/4, Praha 4. Nabízíme volnočasové aktivity pro děti od 1 roku až po aktivní seniory. Kroužky s nejrůznějším zaměřením od sportu, tance, keramiky, výtvarné techniky, přírodovědné obory, jazyky, historie až po nové trendy youtuberingu, maincraftu a Lego robotiky. Příležitostné akce pro širokou veřejnost na den dětí, oslavy jara, taneční akademie, výtvarné a hudební workshopy, čarodějnice, dny rodiny a mnoho dalších. Během prázdnin pořádáme pobytové a příměstské tábory.     

Jaké zkušenosti má vaše zařízení s pedagogickými praxemi budoucích předškolních pedagogů?

Každý rok pravidelně poskytujeme pedagogické praxe studentům SPgŠ i VOŠ. Požadavky na obsah a cíle praxe jsou však z vysílajících škol často různé, stejně tak i připravenost a vůle studentů pracovat s předškolními dětmi.

Proč se vaše instituce zapojila do projektu?

Právě proto, že praxe studentům poskytujeme již mnoho let, jsem velmi uvítala možnost zapojení do projektu, který dá praxím určitý směr a pravidla.

S jakými očekáváními jste se do projektu zapojila? Která očekávání se v průběhu projektu naplnila?

Prvotně to bylo hlavně kvůli sdílení zkušeností a možnosti inspirovat se i u jiných pracovišť poskytovatelů praxí.

V čem byl, či je pro vás projekt náročný, s čím jste měli větší problém?

Projekt je časově trochu náročnější, než jsem původně předpokládala. Garanti nám nabízí spoustu zajímavých setkání a dalších seminářů, které bych moc ráda absolvovala, ale někdy to prostě nejde skloubit s režimem v Hobby centru, absencí dalších pedagogů v oddělení či jinými projekty, do kterých jsme zapojeni.

Co je největším přínosem projektu pro vaši organizaci?

Rozhodně vznikající metodika a její přílohy, které jsou pro vedení praxí velikým přínosem, možnost předávání zkušeností s ostatními účastníky projektu a setkávání u kulatého stolu jak se vzdělavateli z vysílajících škol, tak s poskytovateli praxí.

Co vás v průběhu projektu nejvíce oslovilo, zaujalo, naplnilo?

Připravenost projektu, zacílení a smysl celého snažení.

Kolik pedagogů z vaší instituce se do projektu zapojilo?

Já a moje zástupkyně pro poskytování praxí v Hobby centru 4, která také absolvovala několik seminářů.

Chcete něco konkrétního vzkázat hlavním garantům projektu?

Moc se těším na finální podobu metodiky praxí, vaše práce na její tvorbě nám usnadní práci se studenty a sjednotí výstupy, které chceme budoucím předškolním pedagogům na praxi poskytnout.

kuji za odpovědi!

Autor: Ivana Mrklasová

Zobrazit články autora

Markéta Brücknerová

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *
11.6.2023 Markéta Brücknerová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář