Čeština‎English

Zápisky z MŠ: Představujeme zapojené školky – Mateřská škola Červený vrch

BLOG - Mateřské školy 23.2.2023 Ivana Mrklasová Archivovaný článek

Do projektu IKAP 2, směřujícího ke zkvalitnění pedagogických praxí, je zapojeno 30 zařízení z Prahy poskytujících předškolní vzdělávání. Mezi nimi jsou státní, církevní i soukromé mateřské školy, centra předškolní výchovy při DDM či předškolní třídy v ZŠ. Ředitele nebo mentory, kteří zajišťují pedagogické praxe jsem požádala o krátké shrnutí celého projektu a jeho konkrétního přínosu pro dané zařízení. První v řadě předškolních zařízení je Mateřská škola Červený vrch v Praze 6, kde na otázky odpovídala zástupkyně a mentorka Iveta Bílková.

Představte, prosím, sebe i vaši mateřskou školu, která se zapojila do projektu IKAP 2.

V mateřské škole Pod Novým lesem učím od roku 2007, jsem zástupce pro obě pracoviště mateřské školy, které spadají pod Základní školu Červený vrch, Alžírská 1/647, Praha 6 kde je ředitelkou PaeDr. Marie Cibulková. Velmi mě baví práce s dětmi, nejraději relaxuji u dobré knihy, pletení a se svými vnučkami.  

Mateřská škola Červený vrch v ulici Alžírská byla nově zrekonstruována a slavnostně otevřena v září roku 2010. Je to 3 podlažní budova. Ve dvou podlažích je mateřská škola, ve třetím podlaží dvě první třídy, takže děti mohou plynule přecházet do základní školy. Budova je architektonicky a designově moderně řešená, vybavená, provoz plně vyhovuje podmínkám mateřské školy. Školní zahrada je netradičně řešená s řadou nejmodernějších relaxačních a cvičebních prvků rozvíjející základní pohybové dovednosti dětí. Kapacita je 52 dětí, rozdělených do 2 heterogenních (smíšených) tříd v počtu 26 dětí na jednu třídu. Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu „Svět kolem nás.“ Je zaměřen na rozvoj prosociálních potřeb, návyků a dovedností dětí. Mateřská škola se také ve větší míře věnuje estetickým výchovám, ekologii a environmentální výchově.

Adaptační program je nastaven individuálně, dle vyspělosti a potřeb každého dítěte. Strava je klasická, se zvýšeným přísunem ovoce a zeleniny.

To, že je MŠ součástí ZŠ nám umožňuje navštěvovat tělocvičnu a v jarních měsících školní bazén, kde děti pod vedením lektora získávají základy plaveckých dovedností. 1x za měsíc máme v MŠ divadlo, koncert či výchovný program, popř. děti jedou do divadla. Každý rok jezdíme na výlet. Je nutné vyzdvihnou i výraznou spolupráci se základní školou. Společně se účastníme řady akcí, projektů, které jsou obrovským oživením a přínosem v přípravě dětí na vstup do ZŠ a v rozvíjení vzájemných vztahů mezi dětmi. V MŠ pracuje i velmi kvalitní rodičovské sdružení. Za zmínku stojí i spolupráce se společností „Dar“ sdružení pro handicapované děti, které zveme na společná divadla, vyrábíme drobné dárky. Společně si hrajeme na školní zahradě. Naším druhým pracovištěm je MŠ Pod Novým lesem.

Mateřská škola Pod Novým lesem je školka s bohatou tradicí. Byla uvedena do provozu v roce 1925. Přestože budova nebyla účelově stavěná, uspořádání, vybavení zcela vyhovuje podmínkám a provozu mateřské školy. Je to škola rodinného typu, která umožňuje dětem se zde i tak cítit. Mateřská škola má kapacitou 45 dětí, rozdělených do dvou tříd ve věku 3-4,5 let a 4,5-6 let. Škola je dvoupodlažní, kde v I. podlaží se nachází I. oddělení, lehárna, šatna a vestibul. Ve druhém podlaží je II. oddělení, kancelář, jídelna. Mateřská škola je umístěna v centru starého Veleslavína. Samotné umístění mateřské školy umožňuje se ve větší míře věnovat ekologické a environmentální výchově, a to v součinnosti s estetickou výchovou. Základní pedagogickou metodou je hra, prováděná formou činnostního, smyslového a prožitkového učení. Školní zahrada je netradičně zařízená, kopíruje terén, kterého využila k zabudování moderních relaxačních a cvičebních prvků, které podporují rozvíjení základních pohybových dovedností dětí. Adaptační program je nastaven individuálně, dle vyspělosti a potřeb každého dítěte. Strava preferuje prvky zdravé výživy, zvýšený příjem ovoce a zeleniny.  Významnou úlohu v celém výchovně vzdělávacím procesu má též úzké propojení se základní školou stejně jako na druhém pracovišti. Pořádáme řadu společných akcí a projektů, které mají vliv na přípravu dětí na vstup do ZŠ, na rozvoj prosociálních návyků, toleranci a vzájemnou empatii. V mateřské škole pracuje kvalitní rodičovské sdružení, spoluorganizuje a účastní se nejrůznějších akcí, které vedou k prohloubení vzájemných vztahů.

Jaké zkušenosti má vaše škola s pedagogickými praxemi budoucích předškolních pedagogů?

Každý rok pravidelně poskytujeme pedagogické praxe studentkám SPgŠ i VOŠ.

Proč se vaše instituce zapojila do projektu?

Především pro zlepšení komunikace vysílajících vzdělavatelských škol a mateřských škol. Aby došlo k jasnému nastavení pravidel pro praktikantky i mateřské školy.

S jakými očekáváními se do projektu zapojila? Která očekávání se v průběhu projektu naplnila?

Důležité je pro nás sdílení zkušeností, nápady. Zatím vše předčilo mé očekávání.

V čem byl, či je pro vás projekt náročný, s čím jste měli větší problém?

Projekt je časově náročný, působím ve dvoutřídní mateřské škole a v případě nepřítomnosti další učitelky nebo jiné aktivity (školení, šablony, MAP) se nemohu některých akcí zúčastnit.

Co je největším přínosem projektu pro vaši organizaci?

Očekávaná metodika a sdílení zkušeností.

Co vás v průběhu projektu nejvíce oslovilo, zaujalo, naplnilo?

Vstřícnost všech zúčastněných.

Kolik pedagogů z vaší instituce se do projektu zapojilo?

Pouze já osobně.

Chcete něco konkrétního vzkázat hlavním garantům projektu?

Jsem ráda, že se někdo zajímá a chce řešit dlouhodobé problémy spojené s praxí studentek.

Autor: Ivana Mrklasová

Zobrazit články autora

Ivana Mrklasová

Sledovat
Sleduje: 2
X

Sledovat

E-mail: *
23.2.2023 Ivana Mrklasová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář