Čeština‎English

Zápisky z MŠ: Představujeme zapojené školky – Mateřská škola Sulanského na Jižním městě

BLOG - Mateřské školy 18.5.2023 Ivana Mrklasová Archivovaný článek

Do projektu IKAP 2, směřujícího ke zkvalitnění pedagogických praxí, je zapojeno 30 zařízení z Prahy poskytujících předškolní vzdělávání. Mezi nimi jsou státní, církevní i soukromé mateřské školy, centra předškolní výchovy při DDM či předškolní třídy v ZŠ. Ředitele nebo mentory, kteří zajišťují pedagogické praxe jsem požádala o krátké shrnutí celého projektu a jeho konkrétního přínosu pro dané zařízení. Dalším v řadě předškolních zařízení je Mateřská škola Sulanského na Jižním městě. Na moje otázky odpovídala paní učitelka a mentorka Mgr. Simona Vyhňáková.

Představte krátce vás a vaši instituci či zařízeni.

Jmenuji se Simona Vyhňáková, po studiu na FF UK jsem pracovala ve FN Motol, kde jsem se věnovala sociálně právnímu poradenství. V Mateřské škole Sulanského pracuji jako učitelka na třídě Koťátka. Vystudovala jsem předškolní a mimoškolní pedagogiku, absolvovala jsem mimo jiné kurzy logopedického asistenta, stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou Maxík a HYPO, Feursteinova metoda instrumentální obohacování. Ve své práci se věnuji i logopedické prevenci, stimulačnímu programu pro předškolní děti HYPO a praxím.  Práce s dětmi mě moc baví, nabíjí, ale leckdy i vybíjí :-).  Kde si dobíjím baterky? V sauně, při čtení knížek, při procházkách v přírodě, na horách, při společných chvílích s rodinou …. Je úžasné být součástí rozvoje dětí v tomto věku, kdy udělají obrovský pokrok ve znalostech, vědomostech i dovednostech.

Mateřská škola Sulanského se nachází na Jižním Městě v blízkosti stanice metra C Háje, její zřizovatelem je Městská část Praha 11. Školu navštěvuje 100 dětí v 5 věkově smíšených třídách. Ve všech třídách jsou zařazeny děti se speciálními vzdělávacími potřebami a podpůrnými opatřeními. Dětem se věnuje plně kvalifikovaný pedagogický kolektiv složený z 11 pedagogů včetně několika speciálních pedagogů a 8 asistentů pedagoga. O provoz školy se stará 7 zaměstnanců. Při práci s dětmi uplatňujeme individuální přístup k dítěti, respektujeme přirozené potřeby a podporujeme osobní rozvoj. Naše škola má dlouholeté zkušenosti s inkluzí i s vedením praxí studentů pedagogických oborů.

Škola má krásnou rozlehlou zahradu se spoustou herních prvků, její umístění láká na procházky do Milíčovského lesa a po okolí. Škola pořádá spoustu aktivit a akcí pro  děti – keramický kroužek, plavání, fotbálek, atletika, logopedická prevence, stimulační programy pro předškoláky HYPO a Maxík, vzdělávání cizinců, školy v přírodě, včetně lyžařského výcviku, poznávací výlety, divadla.  Organizujeme akce pro rodiny a veřejnost například podzimní pouť, dětský karneval, besídky, rozloučení s předškoláky, vernisáž výtvarné výstavy.

Motto naší školy:

„Všechno, co opravdu potřebuji znát,

jsem se naučil v mateřské školce.“

                                   Robert Fulghum   

Jaké zkušenosti má vaše zařízení s pedagogickými praxemi budoucích předškolních pedagogů?

Pedagogickým praxím budoucích pedagogů se naše škola věnuje mnoho let.  Jsme otevřeni praxím studentů středních, vyšších odborných i vysokých pedagogických a sociálních oborů. Probíhají u nás i praxe pro asistenty pedagoga.

Proč se vaše instituce zapojila do projektu?

Hlavní garantka paní Mgr. Hana Nádvorníková byla pro naši školu zárukou kvalitního a smysluplného projektu. Jsme přesvědčeni, že kvalitní praxe je pro studenty velmi důležitá, může zásadně ovlivnit jejich vztah a přístup k práci v mateřské škole.

S jakými očekáváními jste se do projektu zapojila? Která očekávání se v průběhu projektu naplnila?

Spolupráce se skvělým odborníkem paní Mgr. Hanou Nádvorníkovou, která je hlavní garantkou projektu i s dalšími lidmi, kterým záleží na kvalitě praxí a vzdělávání studentů pedagogických oborů. Zapojení naší školy do projektu je velmi zajímavá možnost přenést naše zkušenosti a poznatky z dlouholetých zkušeností s praxemi v naší škole na kulaté stoly, do diskusí, do zpracovávání návrhů nové metodiky.

Projekt předčil všechna má očekávání.

V čem byl, či je pro vás projekt náročný, s čím jste měli větší problém?

Projekt je velmi dobře organizovaný, veškeré akce jsou skvěle připravené. Vedení naší školy podporuje aktivní zapojení do projektu, a i díky tomu, jsem neměla žádné problémy.

Co je největším přínosem projektu pro vaši organizaci?

Užší kontakt se střední pedagogickou školou Evropská, která se aktivně na projektu podílí, možnost osobního jednání např na kulatých stolech.

Nové poznatky, kontakty s vysílajícími školami i ostatními organizacemi, které se do projektu zapojily, informace, možnost účasti našich pedagogů na kvalitních a zajímavých seminářích pořádaných IKAPem.

Co vás v průběhu projektu nejvíce oslovilo?

Možnost spolupodílet se na metodice praxí.  Tým lidí, kteří na projektu pracují s velkým nasazením a zápalem, nabízené kvalitní semináře v rámci projektu, kulaté stoly, setkávání s lidmi, kteří mají společným zájem a cíl – zkvalitnit praxe studentů pedagogických oborů.

Kolik pedagogů z vaší instituce se do projektu zapojilo?

V současné době se do projektu zapojilo celkem 5 pedagogů z naší školy včetně účasti na seminářích pořádaných projektem.

Účastnili byste se podobného projektu i budoucnosti? Máte nějaký konkrétní nápad týkající se pedagogických praxí? Jaké téma projektu by vás zajímalo, obohatilo, bylo by vám blízké?

Spolupráce na tomto smysluplném a kvalitním projektu a práce mentora praxí mne baví, obohacuje a naplňuje. Pokud bude projekt pokračovat, ráda se ho zúčastním.

K domlouvání praxí studentů by bylo dobré využít seznam mateřských škol a zařízení, které by dostaly statut školy poskytující praxe a byly by studentům doporučeny pro absolvování praxí. K domlouvání praxí využívat web Pražské školy.cz, kde by si zájemci o praxe našli v seznamu škol poskytujících praxe kontakt na osobu, která má praxe v dané škole na starosti. Studenti by si praxe domlouvali sami. Pedagogické školy by nemusely oslovovat konkrétní školy se žádostmi o praxe.

Chcete něco konkrétního vzkázat hlavním garantům projektu?

Velké díky za nasazení, úžasnou práci, která má velký smysl, protože kvalitní praxe jsou pro budoucí pedagogy zásadní.

Děkujeme za odpovědi!

Autor: Ivana Mrklasová

Zobrazit články autora

Ivana Mrklasová

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *
18.5.2023 Ivana Mrklasová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář