Čeština‎English

Praha vyhlásila druhé kolo dotačního programu na podporu nadaných dětí, přihlásit se mohou základní a střední školy

Z domova 14.7.2022 Markéta Brücknerová Archivovaný článek

Hl. m. Praha ve spolupráci s Pražským inovačním institutem (Pii) vyhlašuje druhé kolo dotačního programu Pilotní ověření systému péče o talenty na pražských základních a středních školách. Získané finanční prostředky pomohou dvěma úspěšným žadatelům zlepšit školní systémy podpory nadání nebo změnit a rozšířit stávající systémy.

„Aby došlo ke stoprocentnímu vyčerpání původně stanovené alokace 2,25 milionů korun, rozhodli jsme se ve spolupráci s Pražským inovačním institutem pro otevření druhého kola, kdy dáme možnost i dalším školám, jež se věnují práci s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky, získat dotaci až do výše 450 tisíc korun na rozvoj talentů a podnikavosti. Zároveň se přihlášené školy mohou nechat inspirovat dobrými příklady ze zahraničí v rámci celoevropského Twinningu,” říká pražský radní pro oblast školství Vít Šimral.

Díky této aktivitě, workshopům a spolupráci s klíčovými partnery v oblasti péče o talent a nadání se podařilo definovat nástroje, odborný mentoring a koučink, které pomohou zlepšit na vybraných pražských partnerských školách stávající systém péče o talentované a nadané děti.

„Nedostatečně rozvinutá péče o talentované a mimořádně nadané děti v českém školství dlouhodobě negativně ovlivňuje rozvoj i pražského inovačního ekosystému, neboť právě potenciál těchto dětí může vést k jeho intenzivnímu rozvoji a k posílení postavení Prahy z hlediska “VaVal” – výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na mezinárodní úrovni,” dodává radní Šimral.

Pro hl. m. Prahu má práce s nadanými dětmi velký potenciál. Praha je největším zřizovatelem škol v České republice a zároveň také regionem, který se díky vzdělávacím i pracovním příležitostem výrazně liší od zbytku republiky. Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel činí 30 procent z celkové populace starší 15 let, což je dvojnásobek oproti republikovému průměru. Koncentrace veřejných vysokých škol, dalších organizací terciárního vzdělávání nebo vědeckých a výzkumných kapacit je též nejvyšší v celém Česku.

V rámci prvního kola, které bylo otevřeno 5 žadatelům, podala v řádném termínu žádost o dotaci 4 školská zařízení. Pro dosažení monitorovacích indikátorů projektu a vyčerpání původně stanovené alokace programu, vyhlašuje hl. m. Praha druhé kolo, v němž budou podpořeni další 2 relevantní žadatelé. Lhůta pro podání žádostí je od 15. do 19. srpna 2022.

Tento dotační program je součástí tříletého evropského projektu Prague Smart Accelerator (PSA) financovaného z evropských dotací prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a z rozpočtu hl. m. Prahy.

„Péče o talent a divergentní myšlení u dětí je zásadní pro schopnost města reagovat na budoucí výzvy a je právě rolí PSA pilotovat projekty transformující nástroje, jak co nejlépe tuto budoucí excelenci v lidském kapitálu rozvíjet,” uzavírá Tomáš Lapáček, manažer inovací pro Prahu.

Zdroj: Tiskové oddělení MHMP

Zobrazit články autora

Markéta Brücknerová

Sledovat
Sleduje: 1
X

Sledovat

E-mail: *
14.7.2022 Markéta Brücknerová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář