Čeština‎English

Zápisky z MŠ: Miniworkshop k tvorbě akčních plánů

BLOG - Mateřské školy 27.6.2022 Ivana Mrklasová Archivovaný článek

První miniworkshop dle projektu IKAP 2, vedoucí ke zkvalitnění pedagogických praxí budoucích předškolních pedagogů, se konal 8.6.2022 v historickém objektu hospodářské komory na Kafkově náměstí v Praze 1 od 13-16.30h. Na společné setkání se dostavilo kolem 20 účastníků z řad pedagogů z mateřských škol, ze středních škol i ředitelů a dalších pedagogických pracovníků.

Co je to miniworkshop a akční plán? Tak zněly hned první otázky, na které odpověděla po krátkém úvodním přivítání hlavní metodička celého projektu H. Nádvorníková. Miniworkshop je živé setkání ředitelů, mentorů a garantů, kteří se podělí o své zkušenosti, dovednosti a znalosti a společně si zkusí vytvořit akční plán. Slovo akční lze přeložit jako – výkonný, činný. Jde tedy o tvorbu funkčního, živého a aktuálního dokumentu, vycházejícího z potřeb a specifik jednotlivých mateřských škol a dalších institucí zabývajících se předškolním vzděláváním. Tento dokument by měl pomoci předškolním institucím vykonávajících pedagogické praxe nastartovat změny v jejich zařízení, které povedou ke zkvalitnění pedagogických praxí. Prakticky a jednoduše řečeno, každá instituce si najde a stanoví své priority, ve kterých cítí v současné době slabiny, a pokusí se najít vhodná řešení. Ta bude v následujícím školním roce 2022/23 implementovat a následně vyhodnotí, zda to přineslo kýžený efekt či nikoliv.

8.června. proběhla praktická část – jak na to? Tvůrcem byl mentor, nebo ředitel z MŠ a jejich určený garant. H. Nádvorníková vysvětlila konkrétní postup tvorby, návrhy opatření, časovou dotaci, konkrétní příklady jednotlivých opatření. Uvedla konkrétní příklady, pro inspiraci jednotlivým MŠ a seznámila všechny s časovým harmonogramem plnění akčních plánů. Zdůraznila individualizaci a konkrétnost šitou na míru každé MŠ, dle jejich specifik. Akční plán je doslova živý dokument, který se bude aktuálně vyvíjet dle potřeb jednotlivých MŠ. Zároveň jde stále o pilotní projekt a testovací skupinu MŠ a tak je třeba s ním neustále pracovat a hledat možné nesrovnalosti, záludnosti, případně zbytečnosti a postupně vše zdokonalovat.

Po vysvětlení hlavní náplně miniworkshopu se účastníci rozdělili ke svým garantům a začali debatovat, hledat a sdílet, co je potřeba v jejich zařízení změnit, tak aby se došlo k vytyčenému cíli. Skupinky byly velmi aktivní a určený čas 45 minut některým ani nestačil. Přesto se nakonec všem podařilo najít pro své zařízení konkrétní a adekvátní cíle.

Následovala prezentace jednotlivých příkladů opatření a společné sdílení a diskuse nad možnými problémy. 

Mentoři si sdíleli své záměry týkající se zkvalitnění pedagogických praxí. Představovali svá opatření podle základního rozdělení na personální opatření (např. Dostatek zkušených pedagogů vedoucích praxe), materiální (např. kvalitní zázemí pro rozbory praxí, vybavení knihovny…), organizační (např. dostatek času na rozbor praxe se studentem, zabezpečení dětí) a komunikace uvnitř i vně zařízení (např. lepší informovanost rodičů, společné sdílení..). Stanovili si časovou dotaci a určili konkrétní osoby zodpovědné za plnění jednotlivých bodů akčního plánu. Mentoři si vybírali z předem vytvořeného portfolia akčních opatření nebo si volili vlastní konkrétní opatření vycházející ze specifik MŠ. Společně hledali a dospěli ke konkrétním výstupům.

Celé odpoledne se neslo ve skutečně velmi akčním duchu. Všichni, kteří se zúčastnili se aktivně zapojili, a tak každý mentor předškolního zařízení odcházel z miniworkshopu s jasnou představou, jak bude vypadat akční plán pro jeho školu. Následně ho spolu s ředitelem instituce dopracuje, předá ke schválení garantovi školy a hlavní metodičce. A příští školní rok se pokusí, to, co si vytyčil naplnit, tedy implementovat do vzdělávacího a organizačního procesu mateřské školy. Na jaře roku 2023 si vše vyhodnotí a posoudí, zda to vše mělo nějaký smysl a pomohlo danému zařízení lépe zvládat příliv studentů a vedení pedagogických praxí.

Autor: Ivana Mrklasová

Zobrazit články autora

Ivana Mrklasová

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *
27.6.2022 Ivana Mrklasová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář